Dossier Rivierendriesprong

Gemeente zwalkt bij vergunningverlening Rivierendriesprong

 

Eind december 2013 maakte de gemeente bekend een revisievergunning aan Bouwstoffenhandel De Rivierendriepsprong aan de Noordhoek 35 te weigeren. Daarvoor droeg de gemeente tal van argumenten aan zoals ernstige overlast bij bewoners in de directe omgeving. De huizen liggen op minder dan vijftig meter afstand van het bedrijf. Maar ook uitstoot van veel fijn- en grofstof, dag en nacht geluidsoverlast van lopende banden, veel lawaai van het intensieve vrachtverkeer, het storten van grind enz. Op een doordeweekse dag vinden er 800 vrachtwagenbewegingen over de dijk plaats.

 

Het landelijk bureau Bibob gaf een negatief advies af: een waarschuwing dat het bedrijf criminele gelden witwast.

 

Sinds 2004 zit het bedrijf er illegaal. De gemeente heeft dat gedoogd. Pas in 2013 werden aan de gemeenteraad alle problemen in volle omvang duidelijk. Vervolgens kwam de milieudienst in actie. Deze legde een last onder dwangsom op. Maar deze werd om onverklaarbare redenen nooit ten uitvoer gebracht. Regels werden niet gehandhaafd. Wethouder Koppenol (CDA) faalde keer op keer.

 

Recent kwam het College met de mededeling dat het bedrijf ineens wél een vergunning krijgt. Dat is in tegenspraak met de weigering van vorig jaar. De bewoners aan de Noordhoek en omgeving zijn ten einde raad. Over hun hoofd heen dreigt besloten te worden dat het bedrijf ook nog eens mag uitbreiden. Waar eerst nog sprake was van een verbod op puinbreken wil het College dat nu toestaan. Ook zou het bedrijf een betoncentrale mogen oprichten.

 

De gemeente heeft de plicht het woongenot van alle inwoners van Papendrecht te beschermen. De huizen stonden er eerder dan het bedrijf. De gemeente zwalkt bij de vergunningverlening en laat de bewoners in de buurt van de Noordhoek in de kou staan.

 

Onafhankelijk Papendrecht vindt dat dit niet kan.

We hebben weer vragen gesteld om van het college te vernemen wat het gaat doen om de leefbaarheid ter plekke voor de inwoners aan de Noordhoek en omgeving te verbeteren. Lees de vragen hiernaast>>

Vragen inzake leefbaarheid aan de Noordhoek
5-Art_40_vragen_OP_inz-leefbaarheid-Noor
Adobe Acrobat document 1.0 MB

Onafhankelijk Papendrecht is faliekant tegen het verlenen van een vergunning met een hogere milieucategorie aan het bedrijf de Rivierendriesprong omdat de bewoners ter plekke nu al enorm veel overlast en hinder ervaren van stof, geluid (vervoersbewegingen) en emissies van gevaarlijke stoffen.

Foto: Pieter van den Berg
Foto: Pieter van den Berg
Foto: Pieter van den Berg
Foto: Pieter van den Berg
Foto: Pieter van den Berg
Foto: Pieter van den Berg
Foto: Pieter van den Berg
Foto: Pieter van den Berg
Foto: Pieter van den Berg
Foto: Pieter van den Berg
Foto: Pieter van den Berg
Foto: Pieter van den Berg

Column van Kees Thies in AD De Dordtenaar
Column van Kees Thies in AD De Dordtenaar