Dossier Rivierendriesprong

 

Persbericht

maandag 30 november 2015

 

 

College legaliseert uitbreiding Rivierendriesprong via achterdeur

 

Het College van B&W van de gemeente Papendrecht is van plan de uitbreiding van het bedrijf De Rivierendriesprong via een achterdeur te legaliseren. Volgens Onafhankelijk Papendrecht is dat strijdig met de wet. Onafhankelijk Papendrecht heeft hierover nadere vragen gesteld.

 

Trechters

Op dit moment is gebruik van twee trechters binnen de inrichting vergund. De andere twee trechters binnen de inrichting zijn niet vergund. Het College heeft in de ontwerp omgevingsvergunning opgenomen dat als deze wordt verleend dit automatisch impliceert dat alle vier de trechters mogen worden gebruikt, terwijl daar bij de aanvraag bewust van is afgezien. Het storten in de trechters levert veel geluids- en stofoverlast voor bewoners in de directe omgeving van de Noordhoek op. Dat is de reden dat zij zich hiertegen verzetten.

 

Puinbreken

Het puinbreken in de openlucht is nu nog niet vergund, maar zal bij toekenning van de vergunning veel extra overlast aan de inwoners ter plekke opleveren. Door de inwoners zijn dit voorjaar meer dan vijftig (50) bezwaarschriften ingediend, omdat zij vrezen voor de volksgezondheid. De meeste bezwaarschriten gaan in op de angst voor het vrijkomen van gevaarlijke stoffen bij het puinbreken en het gebrek aan vertrouwen dat inwoners in de Rivierendriesprong hebben als het gaat om het nakomen van afspraken.

 

Gemeenteraad buiten spel gezet

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (het bestuur van de Provincie) was tegen het afgeven van een vergunning, op grond van de wet Bibob. Het College van B&W van Papendrecht is ervoor. Maar de Gemeenteraad wordt niet geïnformeerd over de vertrouwelijke afspraken die tussen het College en het bedrijf in kwestie zijn gemaakt. Daarmee is de controle door de Gemeenteraad, als hoogste orgaan binnen de gemeente, de facto buiten werking gesteld.

 

“Onafhankelijk Papendrecht heeft hierover vragen aan het College gesteld, omdat wij van mening zijn dat belangrijke besluitvorming openbaar dient te zijn en niet alleen in achterkamertjes besproken mag worden. Bovendien lijkt het legaliseren via een achterdeurtje in de wet geen mooi voorbeeld van behoorlijk bestuur”, aldus Lammers.

 

 

Einde persbericht

contactpersoon: Ruud Lammers

telefoon (06) 10964340

 

Bijlage bij dit persbericht: de aan het College van B&W gestelde vragen.

0041 Persbericht bijlage omgevingsvergun
Adobe Acrobat document 291.9 KB

R3S-claim van 1,1 miljoen euro voor Papendrecht

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht betreurt deze gang van zaken enorm. Als de gemeente inderdaad een bedrag van € 1,1 miljoen op tafel moet leggen dan heeft het College van B&W het een en ander aan de gemeenteraad uit te leggen. Waarom is het College niet eerder al in onderhandeling met Dordrecht getreden teneinde te onderzoeken het bedrijf naar een voor dat bedrijf geschikte locatie (milieucategorie 4 en 5) uit te plaatsen? Waarom heeft het College er niet voor gekozen in overleg met het bedrijf te treden in plaats van zich in ellenlange juridische procedures klem te zetten? Ook het College / de gemeente heeft aanzienlijke juridische kosten gemaakt. Dat gaat om een bedrag van 80 duizend euro, als het intussen niet al meer is geworden en de teller op een hoger bedrag uitkomt. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht zal dit dossier nauwgezet blijven volgen.

8- R3S -claim -omgevingsvergunning Noord
Adobe Acrobat document 377.8 KB
Dec. 2014
Dec. 2014