<<Terug naar Nedstaal

 

 

Asbestverwerking is een landelijk (Nederlands) probleem dat om een landelijke aanpak vraagt. Het Rijk dient het samen met de Provincie Zuid-Holland te betalen. De middelen zijn er, het gaat alleen om de politieke wil het goede besluit te nemen.

De overheid dient er zorg voor te dragen dat asbest op een goede, schone en vooral veilige (voor de volksgezondheid) wijze wordt verwerkt. Dat zou kunnen met een speciaal daarvoor te bouwen fabriek. Dat kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. Wat heb je dan? Een fabriek die veilig en zonder gezondheidsrisico's voor de mens (zowel de medewerkers als de omwonenden) het asbest kan verwerken. Het Rijk dient samen met de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht, gesteund door de samenwerkingsverbanden in de Alblasserwaard en de Drechtsteden tot een oplossing te komen om het probleem van de asbestverwerking aan te pakken. Stoppen met juridische procedures, zoals OZHZ/Provincie Zuid-Holland versus gemeenten, want dat kost alleen maar geld en levert veel negatieve energie op. Om de tafel gaan zitten en samen tot een oplossing komen.

Bouw een nieuwe fabriek. Niet zo dicht op een woonwijk als bij Nedstaal het geval is. De Nedstaal methode is de voor-een-dubbeltje-op-de-eerste-rang-willen-zitten-methode. Maar de maatschappelijke kosten, van vervuiling, duizenden extra asbestkankerdoden, uit de pan gierende zorgkosten, dure extra verpleegkosten, alsmede ernstige milieuschade door uitstoot van giftige stoffen en gevaarlijke lozingen op de rivier de Noord worden niet meegerekend. Maak een kosten-baten analyse en laat deze los op het hele verwerkingsverhaal. We gaan deze maatschappelijke kosten toch niet doorschuiven naar volgende generaties?

Bekijk om een indruk te krijgen van hoe het ook kan onderstaande video:

Artikel verschenen in AD De Dordtenaar op 7 oktober 2014
Artikel verschenen in AD De Dordtenaar op 7 oktober 2014