Meer doen met zonne-energie

Wat is Solar energie?

Energie die verzameld wordt vanuit de zon noemen we solar energie. 0,01% van alle solar energie die de aarde bereikt is al genoeg om de hele wereld van energie te voorzien! Het is toch logisch dat we daar gebruik van maken? Solar energie wordt gegenereerd via Solar Panels. Deze Panels bestaan uit twee behandelde silicium-lagen. De onderste laag is positief geladen, de bovenste negatief. Als er UV-straling op zo’n Panel valt, beginnen de elektronen in deze silicium-lagen te bewegen. Zo wordt elektriciteit gegenereerd.

Maar het is meer dan dat:

Onafhankelijk energie genereren en gebruiken geeft een gevoel van vrijheid. Maar het brengt ook licht in het leven van mensen in nood. Waar je de energie ook nodig hebt, wij hopen dat het je inspireert en gebruikt kan worden waarvoor het bedoeld is. Join the solar life!

Stimuleren gebruik van zonne-energie

zonnetje

Terug naar dossiers<<

  • Gemeente Papendrecht aansluiten op Zonne-energie
  • Zonne-energie beschikbaar en bereikbaar maken voor de inwoners
  • Bijdragen aan een beter milieu
  • Reductie CO2-uitstoot
  • Zelf energie opwekken door iedereen die meedoet

 

Inwoners van een gemeente met een zonatlas zien in één oogopslag of hun dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie. De zonatlas houdt rekening met de hoogte van gebouwen, bomen, oppervlakte van het dak, hellingshoeken en de hoeveelheid zon. Voor elk dak is de terugverdientijd van een investering in zonnepanelen doorgerekend. De rekenhulp geeft automatisch aan voor welk deel van het dak zonnepanelen het meest geschikt zijn. De zonatlas is interactief: een inwoner kan de berekening zelf aanpassen en een eigen ontwerp van een installatie maken en de terugverdientijd hiervan zien. Hierna vijf argumenten op een rij die pleiten voor invoering van de Zonatlas in Papendrecht.

 

1. Collectief inkoop stimuleren

Bijkomend doel is het collectief inkopen van zonnepanelen stimuleren. In Duitsland nam de aanschaf van zonnepanelen in gemeenten waarvoor de zonatlas beschikbaar is met 19% toe.

 

2. Zonatlas: lokaal potentieel zonne-energie direct in kaart

De zonatlas laat huiseigenaren binnen uw gemeente in één oogopslag zien of hun dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie. Klimaatverbond rolt deze Duitse tool – die met succes wordt toegepast in meer dan 100 Duitse gemeenten – uit in Nederland.

 

3. Stimulans voor de economie – vooral lokaal

Voor de installatiebedrijven binnen uw gemeente kan dit veel nieuwe opdrachten genereren.

Consumenten beschikken over een onafhankelijke informatiebron op basis waarvan installatiebedrijven heldere en concurrerende offertes kunnen maken.

 

4. Een schoon milieu – door verhoogd energiebewustzijn burgers

Door zelf zonne-energie op te wekken zetten zij een belangrijke stap in de energietransitie.

 

5. Informatie multifunctioneel inzetbaar – zowel op uitvoerend als beleidsmatig niveau

De zonatlas is een uniek instrument om zonne-energie, lokale economie en klimaat doelstellingen in uw gemeente te stimuleren en realiseren: interactief, transparant, actueel, accuraat en voor al uw burgers toegankelijk en bruikbaar.

gemeente Papendrecht aansluiten op Zonne-energie
Lijst Lammers brief aan College inzake Z
Adobe Acrobat document 62.4 KB