De Coronavirus crisis

Dinsdag 12 januari 2021

De gecombineerde grafiek. Copyright Maurice de Hond.

Het is vooral van belang om u voor te bereiden op datgene wat het RIVM meent te zien in de cijfers, zoals vanmiddag bekend wordt gemaakt, en de conclusies die het kabinet uit die cijfers trekt en wat de media er vervolgens mee gaan doen.

Tot einde oktober: het aantal uitgevoerde testen in bijna twee maanden verdubbelde en het percentage positieve testen steeg sterk (van 2% naar het hoogtepunt van meer dan 18% eind oktober). In november neemt het aantal uitgevoerde testen geleidelijk weer af en het aandeel positieve testen in dezelfde mate. Vanaf 1 december neemt het aantal uitgevoerde testen heel sterk toe (1 december was er een verruiming van het testbeleid). Het percentage positieve tests neemt beperkt toe. Vanaf eind december neemt het aantal testen sterk af (met name door de feestdagen). Na begin januari stabiliseert dat weer en het percentage positief lijkt weer iets te dalen, maar dat is pas een paar dagen aan de gang.