Wie wordt de nieuwe burgemeester?

Commissaris van de Koning Jaap Smit zet zijn handtekening, Aart-Jan Moerkerke kijkt toe
Commissaris van de Koning Jaap Smit zet zijn handtekening, Aart-Jan Moerkerke kijkt toe

Papendrecht, 18 mei 2021

 

De gezamenlijke fractievoorzitters van de gemeenteraad hebben vandaag in goed en constructief overleg met de Commissaris van de Koning gesproken over de opvolging van de huidige burgemeester Aart-Jan Moerkerke. Unaniem is afgesproken een waarnemend burgemeester aan te stellen voor een langere periode, tot na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Op deze wijze wordt de nieuwe gemeenteraad in de gelegenheid gesteld zowel de profielschets voor een nieuwe burgemeester vast te stellen als te besluiten over de voordracht van een kroonbenoemde burgemeester. De Commissaris van de Koning zal naar verwachting binnen twee weken een waarnemend burgemeester voordragen aan de fractievoorzitters.

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht blijft zich met vereende krachten inzetten voor een beter leefklimaat in onze gemeente. We verwelkomden onze nieuwe (waarnemend) burgemeester: Annemiek Jetten.