Muziekvereniging en –school Excelsior

Meet het College van Papendrecht met Twee Maten??

-17 november 2016

 

Excelsior kampt al jaren met huisvestingsproblemen. Tegelijkertijd liggen er juist nu kansen voor een oplossing.

OP heeft voor de Raad van 10 november jl. een motie opgesteld. En nu komen wij met nieuwe vragen. Zie de brief in de bijlagen.

In het akkoord van de coalitie lezen wij: “De coalitie vindt cultuur belangrijk voor het welzijn van inwoners. Dit geldt ook voor kennismaking met cultuur door met name kinderen.“

Het komt ons voor dat juist hier en nu mogelijkheden voorhanden zijn om de huisvestingsproblematiek van Excelsior tot een bevredigende oplossing te brengen.

Waar een wil is, is een weg. Zo redeneren wij.

Tijdens de Raad van 10 november jl. kwam D66 met het verwijt dat voetbalverenigingen ook geen ondersteuning krijgen. Waarom Excelsior dan wel?

D66 viel weer eens uit zijn dualistische rol en ging heel monistisch haar eigen wethouder verdedigen. Maar wethouder Joke Reuwer laat Excelsior al jaren bungelen.

En... de voetbalverenigingen hebben wel degelijk ondersteuning van de gemeente gekregen: 750 duizend euro in 2013.

Is dat niet wat wij ons afvragen: METEN - MET - TWEE - MATEN ??

Vragen OP aan College
OP -Artikel 40 RvO-vragen inzake huisves
Adobe Acrobat document 341.3 KB
Brief Excelsior aan College
document(8) mzv excelsior.pdf
Adobe Acrobat document 121.8 KB