De ANBI status is met ingang van 1 september 2021 aan Onafhankelijk Papendrecht toegekend door het ANBI Expertisecentrum van de Directie Midden- en Kleinbedrijf van de Belastingdienst.

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer (IBAN) NL77 TRIO 0212 3802 49 ten name van Onafhankelijk Papendrecht.

Campagne poster in 2022
Campagne poster in 2022