Samenwerkingsverbanden

We werken samen met een aantal organisaties die ten doel hebben de plaatselijke politiek te ondersteunen en te versterken.

Code Oranje coördineert een netwerk van deelnemende partijen, die onderling kennis en ervaring uitwisselen, waarbij het met name gaat over de toepassing van Ombudspolitiek, zeggenschap van inwoners en vernieuwing van de democratie.

Het doel van Code Oranje - (Code = Co-democratie)

Het hervormen van onze democratie – waarin op dit moment politieke partijen leidend zijn – naar een democratie van nieuwe vormen, waarin de samenwerking met de inwoners van ons land centraal staat.

 

In gewone woorden

Iedereen begrijpt dat onze democratie aan renovatie toe is. Democratie is het mooie huis waar we in leven. Ook een mooi huis heeft onderhoud en af en toe renovatie nodig. Maar dat lijkt niet goed door te dringen bij de mensen die ermee bezig zouden moeten zijn. Wij willen die renovatie in de versnelling zetten. Het lijkt of de urgentie om naar een democratie 3.0 te gaan in de gevestigde politiek niet wordt gevoeld. Wij willen van binnenuit laten zien dat het anders kan. Mensen die het volk vertegenwoordigen moeten politiek met gezond verstand bedrijven en openstaan voor de vele goede ideeën vanuit de samenleving, dus ook als die ideeën van niet-leden van hun partij komen (98% van de bevolking!). Partijen die het oneens zijn moeten naar elkaar luisteren, ze moeten in debat met de basisgedachte: “de ander kán gelijk hebben”. Een open en eerlijk debat in plaats van het herhaald voordragen van de eigen boodschap. Niet om duidelijk te maken wie het slimste jongetje/meisje van de klas is, wie de grootste mond heeft of wie de ander het best kan pakken. Partijpolitieke belangen dienen plaats te maken voor het algemeen belang. Code Oranje staat voor:

 • De samenleving stuurt de politieke agenda
 • Een transparant en open formatieproces na de verkiezingen
 • (Ervarings-)deskundigheid en de kennis van onze inwoners wordt optimaal benut
 • Ieder ministerie een burgerjury, grote thema’s een burgertop
 • Gebruik maken van volksraadpleging (referendum)
 • Invoeren van de burgerbegroting
 • Dienstbare politici en bestuurders, die niet de pretentie hebben alles (het beste) te weten
 • Geen partijbelang, geen fractiediscipline
 • Kortom: op weg naar een nieuwe democratie

Uitgangspunten:

 • De inwoners en hun welzijn zijn altijd leidend (dus niet het in stand houden van het politieke- of economische systeem!)
 • Geef inwoners zeggenschap
 • De kennis en kunde van de samenleving wordt actief ingebracht bij de politieke oordeels- en besluitvorming
 • De politiek is oplossingsgericht op basis van dialoog en gezond verstand

De volksvertegenwoordigers van Code Oranje:

 • Iedere volksvertegenwoordiger onderschrijft de uitgangspunten van Code Oranje
 • Iedere volksvertegenwoordiger werkt oplossingsgericht, betrekt de samenleving (op verschillende manieren) en brengt de samenleving in positie om vraagstukken op te lossen
 • Volksvertegenwoordigers hebben een open houding voor overleg; we eisen geen fractiediscipline
 • Volksvertegenwoordigers zijn dienstbaar en hebben niet de pretentie alles (beter) te weten.