Windmolens draaien op subsidie

Door Dirk Meiners (December 2013)

Afgelopen week werd ik gevraagd om eens de stukken die de gemeenteraad van Dordrecht voorgeschoteld krijgt over windenergie een nader te aanschouwen. Uiteraard waren deze stukken en rapporten weer doorspekt van verkeerde aannames en misleiding.

Zo zou volgens een draagvlakonderzoek 60% van de Dordtenaren voorstander zijn van windenergie! Maar hoe is de vraag gesteld?

Hebben de enquetteurs de volgende vragen gesteld:

Bent u voor windenergie indien u weet dat dit geen bijdrage gaat leveren in de beperking van CO2 uitstoot?
Bent u voor windenergie indien u weet dat plaatsing geen enkele invloed heeft op het klimaat?
Bent u voor windenergie indien u op termijn meer dan € 80,00 per maand aan koopkracht zult verliezen?
Bent u voor windenergie indien de waarde van uw woning of dat van direct omwonenden met 20%  tot 30% afneemt?

Vermoedelijk niet! Want dan zou de uitkomst een geheel andere zijn namelijk in plaats van 60% zal waarschijnlijk het draagvlak blijven steken op 4% (verstokte Groen Linksers). Daarnaast is het natuurlijk niet redelijk een onderzoek te doen bij burgers die absoluut geen enkele notie hebben van de impact van een dergelijke luchtkloppers en daarnaast al jaren worden voorzien van foutieve verhalen over windenergie. Stel de draagvlakvraag eens in een wijk nadat er turbines zijn geplaatst? De uitkomsten zullen zeer waarschijnlijk enorm verschillend zijn.

Windaandelen en obligaties
Dit is een typische manier om draagvlak te creëren! Het verkopen van aandelen in turbines is eigenlijk niets meer dan het verkopen van ontvangen subsidies. Je bekruipt tevens een soort postcodeloterij gevoel…..als je niet meedoet dan……(en ach het is toch goed voor het klimaat). In dit kader is het wel aardig dat er gesproken wordt over de winst van windturbines die ten goede moet komen…….

In de bedrijfseconomie is : bedrijfsbaten – bedrijfskosten = winst

In de windindustrie geldt echter:
Bedrijfsbaten + subsidie baten – bedrijfskosten =  winst (indien het subsidiedeel wordt weggenomen is er altijd sprake van verlies!)

Conclusie: er kan geen sprake zijn van winst zolang de molens draaien op subsidies
Dit verlies wordt door alle belastingbetalers gedragen, niet door de hobby-ende windbeleggers. Is het redelijk dat niet-deelnemers en tegenstanders financieel moeten bloeden voor de risico’s van windbeleggers? Is het redelijk dat er gesproken wordt over het uitdelen van winst, terwijl er op allerlei vlakken zwaar bezuinigd moet worden om de papieren energie en milieu doelstellingen van Den Haag en Brussel te behalen. Echt heel slim bezig……we zakken economisch steeds meer door onze hoeven o.a. door te hoge energielasten (lees: belastingen en accijnzen) en de rest van de wereld loopt ons fluitend voorbij.

Maar we doen het toch voor onze kinderen!
Uiteindelijk blijft er altijd nog de schuldvraag over, maar we doen het toch voor onze kinderen?

Als we iets moeten doen voor onze kinderen, dan is het wel het beperken van onze schulden last, want die erven zij sowieso !
Daarnaast moeten we meer vertrouwen hebben in de kennis en kunde van de generaties na ons, om problemen waar zij mee worden geconfronteerd op te lossen.

Misschien is het wel aardig ook eens een onderzoekje te doen bij de raadsleden en bestuurders.
Bijvoorbeeld met de volgende vragen:

»   Hoeveel kost windenergie per KWh?
»   Hoeveel kost energie geleverd door een kolencentrale of kencentrale?
»   Hoeveel back-up in de vorm van dure gascentrales moet er aanwezig zijn om de wisselvallige windenergie te kunnen opvangen?
»   Wat kost één KWh op de energiemarkt als het lekker hard waait in Duitsland?
»   Hoeveel minder CO2 uitstoot is er in Duistland vorig jaar gerealiseerd t.o.v. de jaren ervoor?
»   Hoeveel draagt windenergie bij in de huidige energiebehoefte van Nederland?
»   Hoeveel kost de implementatie van het onlangs gesloten energieakkoord waar u indirect uw medewerking aan verleent?
»   Hoeveel schuld heeft HVC op de balans en hoeveel risico loopt deze partij bij deelname in windenergie?

Ik gok dat het gros geen spontaan antwoord kan geven die ook maar enigszins in de buurt van de waarheid komt…..helaas deze personen nemen wel de beslissingen. Beslissingen die veelal worden gebaseerd op krakkemikkige vooringenomen onderzoeken en rapportages zoals de tool box windenergie van de provincie.

Tot slot
Ik ben er een groot voorstander van dat alle windturbines die in de regio geplaatst moeten worden in Dordrecht komen.
Liefst zover mogelijk van de gemeente grenzen van Papendrecht en Alblasserdam (waar geen draagvlak is), de burgers van deze beide gemeenten zullen de burgers van Dordrecht eeuwig (nou ja in ieder geval voor 20 jaar) dankbaar zijn!