Terug naar columns<<

 

De gemeente als eerste overheid, nevengeschikt aan de andere overheden, dient een inhaalslag te maken. Zij staat wat populariteit betreft niet bovenaan. En bij peilingen vanuit landelijk perspectief, een vorm van geconstrueerde hiërarchische beeldvorming, haasten de landelijk opererende media zich de relatieve onbeduidendheid van gemeenten en gemeenteraadsverkiezingen te benadrukken. De burger in vertwijfeling achterlatend.

 

Het is al vaker opgemerkt, maar “het” gebeurt in de gemeente. Politiek dichtbij de burger is een maatschappelijk ideaal dat, getuige de onstuimige groei van lokale en regionale onafhankelijke partijen, volop beleden wordt. Deze ontwikkeling belichaamt tegelijkertijd de hoop dat de burgerij nog steeds het belang inziet van actieve participatie in de democratische instituties. Ook en juist ook lokaal. Alle politiek is tenslotte lokaal. De groei van de lokale onafhankelijke partijen, die zich in de lokale gemeenschappen roeren, geeft aan dat hiervoor een voedingsbodem aanwezig is.

 

Lokaal hebben, zo lijkt het, steeds meer kiezers namelijk moeite met het verbreken van de talloze verkiezingsbeloften door landelijke politici en landelijke, meer traditionele, partijen. Dat gaat verder dan het bereiken van consensus na een formatie. Omdat het vaak, te vaak, neerkomt op het beschadigen van het vertrouwen van de burger.

 

En de frustratie daarover vindt begrijpelijkerwijs zijn uitweg in de vorm van een proteststem op lokale en regionale onafhankelijke partijen, die immers, zoals bekend, niets uitstaande hebben met landelijke partijpolitieke praktijken. De oprukkende technocratisering van het politieke midden – denk aan volstrekt uitwisselbare partijen als VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks – heeft tot de perceptie van één grote eenheidsworst geleid. Maar de burger wil nog steeds iets te kiezen hebben.

 

De koppeling van de technocratiseringstendens in de politiek aan het in toenemende mate uitgespeelde neoliberalisme zorgt ervoor dat het politieke midden verder zal eroderen. De toekomst is aan politieke partijen die op de proportioneel goede schaal de juiste politieke prioriteiten weten te bedenken, te formuleren en aansprekend op de kiezers over te brengen.

 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn dat bij uitstek de lokale en regionale onafhankelijke partijen, zonder binding met landelijke partijen. De landelijke politiek heeft niets te zoeken bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

 

Ruud Lammers, Lijsttrekker OP