nieuws

nieuws · 21. september 2021
OP naar de Kiesraad om verkiezingsborden
Wij hebben vandaag de volgende vraag bij de juridische afdeling van de Kiesraad neergelegd. De vraag is in het kort: mogen wij verkiezingsborden in de gemeente Papendrecht plaatsen ten tijde van de verkiezingen voor de Gemeenteraad? In 2014 mochten wij verkiezingsborden in onze gemeente plaatsen in de publieke ruimte in verkiezingstijd. Dat hebben wij gedaan, alle andere partijen deden dat toen ook, en het ging goed. We doen dat in Papendrecht veilig en met respect voor elkaar. Niemand heeft...
nieuws · 18. september 2021
OP bij winkelcentrum Westpolder op zaterdag 18 september vanaf 13:00 uur
Onafhankelijk Papendrecht komt graag met u in contact. Vandaar dat wij regelmatig op straat te vinden zijn. Graag maken wij met u een praatje en horen we van u wat er volgens u beter kan bij de gemeente Papendrecht.
nieuws · 17. september 2021
Op zaterdag 18 september staat Onafhankelijk Papendrecht op winkelcentrum Westpolder. Onafhankelijk Papendrecht komt graag met u in contact. Vandaar dat wij regelmatig op straat te vinden zijn. Graag maken wij met u een praatje en horen we van u wat er volgens u beter kan bij de gemeente Papendrecht. Lees er meer over. We blijven de ontwikkelingen rond de coronapas kritisch volgen. De voorgenomen invoering van de coronapas betekent dat er inbreuk kan worden gepleegd op het grondrecht van...
nieuws · 16. september 2021
Open brief aan de burgemeester van Papendrecht Vanaf 25 september aanstaande is er in alle horeca (behalve afhaalrestaurants), bij evenementen (zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) alleen toegang mogelijk met het zogenaamde coronatoegangsbewijs (ook wel in de volksmond de coronapas genoemd) voor iedereen vanaf 13 jaar. Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats....
nieuws · 15. september 2021
OP kaart rommel op straat bij Bethlehemkerk aan
Geachte burgemeester, Hierbij vraag ik namens Onafhankelijk Papendrecht nogmaals aandacht voor de rommel die vrijwel elke dag achtergelaten wordt bij de Bethlehem kerk. Kan de gemeente hier niet beter veel intensiever gaan optreden c.q. handhaven? In de bijlagen stuur ik een aantal foto’s mee, zodat u een indruk hebt waarover het gaat. Overigens is deze situatie bij de gemeente allang bekend. Waarom gebeurt er dan tot nu toe zo bar weinig? Kan er niet meer politie-inzet worden georganiseerd?...
nieuws · 14. september 2021
Stralingsrisico's in de publieke ruimte mogen niet worden besproken
Onafhankelijk Papendrecht wil graag het debat aangaan over stralingsrisico's in de publieke ruimte. Er zijn inwoners in Papendrecht, bij ons bekend, die ziek zijn (geworden) van de toegenomen straling. Er komen steeds meer zendmasten bij en dat zorgt voor meer straling in de publieke ruimte. De Gezondheidsraad heeft in een rapport dat vorig jaar verscheen aanbevolen dat gemeenten hier eens goed naar kijken en waar mogelijk het zogenaamde voorzorgsprincipe toepassen.
nieuws · 13. september 2021
Bij de recente 'deal' die het College (PAB/CDA/CU/SGP) maakte rond de verkoop van het voormalige bibliotheekpand aan de Markt bleek dat de financiële verordening geactualiseerd diende te worden. De greep van de gemeenteraad op uitgaven door het College wordt sterker als de door de fracties van D66 en OP bepleite aanpassingen van de financiële verordening van de gemeente Papendrecht worden doorgevoerd. Dat is nodig om (financiële) besluitvorming in de gemeente transparanter, inzichtelijker en...
nieuws · 03. september 2021
Agendacommissie verbiedt discussie stralingsrisico's in de publieke ruimte
Dit is de oplegnotitie behorende bij de discussienota stralingsrisico’s in de publieke ruimte en de presentatie van een deskundige. De vraag is hoe wij omgaan met stralingsrisico’s op het grondgebied van onze gemeente, en dan in het bijzonder in de richting van mensen die stralingsgevoelig zijn.
nieuws · 02. september 2021
Wij hebben ons de afgelopen jaren actief ingezet voor een veel betere doorstroming van al het verkeer op de A15: en nu is het gerealiseerd.
nieuws · 23. augustus 2021
Stralingsrisico's in de publieke ruimte
Dit is de oplegnotitie behorende bij de discussienota stralingsrisico’s in de publieke ruimte en de presentatie van een deskundige. De vraag is hoe wij omgaan met stralingsrisico’s op het grondgebied van onze gemeente, en dan in het bijzonder in de richting van mensen die stralingsgevoelig zijn.

Meer weergeven