Dick de Wit
Dick de Wit

Terug naar columns<<

 

Niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat bij het beoordelen van hun websites door Papendrecht.net op 6 februari j.l. de VVD-site gekwalificeerd wordt met: “Naast het ontbreken van een programma valt de wat onduidelijke indeling op”. Geen wonder dat Van der Valk (VVD), Lammers van Onafhankelijk Papendrecht onder vuur nam met de opmerking “(…) u komt met geen enkele oplossing”, echter die oplossingen worden geboden op de website van Onafhankelijk Papendrecht, een website die door Papendrecht.net wordt beoordeeld met: “Een duidelijke website”. Niet alleen de website van de VVD is onduidelijk, dat is ook haar wethouder Korteland: desgevraagd wilde hij niet ingaan wat de begrote kosten van het nieuwe hoofdkantoor van Fokker zijn. Van een oppositiepartij in de Papendrechtse raad als de PvdA verwacht je niet dat ze de nieuwe partij Onafhankelijk Papendrecht kwalificeren als Overbodig Papendrecht. Schotting (PvdA) vond dat echter wel nodig, en ach als je landelijk zoveel stemmen verliest, ben je echt wel een Partij van de Armoede……. D’66 blonk vooral uit door haar twee vrouwelijke coryfeeën. Het optreden van Trijntje van Es was vermakelijk: ik heb nog nooit iemand met zoveel liefde met een groen vlaggetje zien zwaaien. Dat mevrouw Reuwer niet weet, dat ik als vijfde op de lijst van Onafhankelijk Papendrecht sta, wijst er op dat zij onze voortreffelijke website nog nooit heeft bezocht. De christelijke partijen zorgden ook niet voor vuurwerk in het debat, al kreeg ex wethouder Van Leeuwen nog wat handen op elkaar toen hij oreerde dat “onafhankelijk” helemaal niet kan. In een voorgesprek had ik hem al geadviseerd de Dikke Van Dale er maar eens op na te slaan en dat advies geef ik hem in deze kolommen nogmaals. Onafhankelijk wil zo veel zeggen als “zelfstandig” en dat is nou juist wat Onafhankelijk Papendrecht beoogt: niet opgeslokt worden in een Drechtsteden verband. Groen Links vond ik bij monde van René van Engelen één van de betere debaters, al had ik van een oppositie partij verwacht dat zij richting de zittende coalitie meer kritiek had geuit. De PAB vindt bij monde van haar fractievoorzitter, André Stremler een fusie met andere Drechtsteden een ramp. Nou geloof ik de PAB niet zo erg meer, temeer niet omdat zij in haar vorige verkiezingsprogramma zich nog tegen het bebouwen van het Slobbengors keerde. Kennelijk heeft het pluche de PAB van gedachten doen veranderen. Onafhankelijk Papendrecht bleef bij monde van fractievoorzitter Ruud Lammers stoïcijns onder de aanvallen van voornoemde partijen op zijn nieuwe partij, al was hij naar mijn idee in zijn verweer soms wat te mild. Elsemieke Havenga en Peter de Bie kregen het debat ook niet echt op gang, maar er waren ook pluspunten: de (verplicht aanwezige?) meisjes en jongens, die soms aardige vragen stelden, een burgervader die “het debat” spitsvondig inleidde en afsloot en een bediening, die voortreffelijk voor een hapje en een drankje zorgde en daar niet voor bedankt werd -bij deze dus wel!- en een redelijk grote opkomst.

 

Jammer dat het debat niet uit de verf kwam………