Onafhankelijk Papendrecht is een plaatselijke politieke groepering. Wij onderhouden contact met tal van politieke organisaties zoals de Onafhankelijke Senaatsfractie, de Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen, de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland, met andere plaatselijke politieke groeperingen in Nederland en ook met politieke partijen die op nationaal niveau en Europees niveau actief zijn, bijvoorbeeld ALDE. Onderstaand een aantal partijen die met de Tweede Kamer verkiezingen meedoen en die een vernieuwende, originele en unieke bijdrage leveren aan het noodzakelijke politiek-inhoudelijke debat.

Volt. Geert Mak over Volt: ‘Interessante en noodzakelijke beweging’

Geert Mak, schrijver van invloedrijke boeken als ‘De Eeuw van mijn vader’, ‘In Europa’ en ‘Grote verwachtingen in Europa’, wordt geïnterviewd door Nilüfer Gündoğan van Volt Nederland. Over de veranderingen in Nederland en Europa, die het steeds noodzakelijker maken de politiek minder nationaal en meer grensoverschrijdend te maken.


Forum voor Democratie. Waar staat Forum voor Democratie in het politieke spectrum?

Als enige politieke beweging handelen wij vanuit een totaalvisie op de grote problematiek die nu in Nederland speelt: Forum voor Democratie wil niet alleen de symptomen van de huidige crisis aanpakken (zoals de ongecontroleerde immigratie, de uitzichtloze euro, het verslechterend onderwijs, het onhoudbare zorgstelsel); vooral richten we ons op de achterliggende oorzaak: ons politieke systeem stamt uit 1848 en sluit niet meer aan bij deze tijd en bij de wensen van de kiezers.

Code Oranje. Als lijsttrekker van Code Oranje is Richard de Mos de juiste man op de juiste plaats. Wat hij in de gemeente Den Haag in een korte periode voor elkaar heeft gekregen met zijn Ombudspolitiek is een enorme prestatie. Datzelfde gaan we nu laten zien in dat andere Den Haag!

Piratenpartij. De Piratenpartij komt op voor burgerrechten en legt zich niet neer bij de groeiende macht van overheden en grote bedrijven. In een tijd van coronamaatregelen, woningnood en het toeslagenschandaal staan onze grondrechten onder druk. Strijd mee voor een open overheid, die onze vrijheid respecteert.