In de Media

In de Media · 21. juni 2021
Red de bibliotheek in Papendrecht, deel 2
De forse bezuiniging die het College van B&W van de gemeente Papendrecht heeft aangekondigd op het subsidiebudget van de bibliotheek bedreigt niet alleen het voortbestaan van de bieb, maar raakt daarmee ook een zeer grote groep Papendrechters uit alle lagen van de samenleving. Om hun stem nog duidelijker onder de aandacht te brengen, organiseert de bibliotheek een tafelgesprek.
In de Media · 19. juni 2021
"OP op de Markt" - levendige gesprekken met inwoners
Raadsleden en betrokkenen maken graag een praatje met u als inwoner. Zaterdag 19 juni 2021 van 14:00-15:00 uur. OP de Markt.
In de Media · 08. juni 2021
Kritische vragen over uitrol 5G, slimme lantarenpalen en toename stralingsrisico's
Wij maken ons zorgen over de uitrol van 5G in de gemeente. Er heeft geen fundamenteel debat plaatsgevonden en het College volgt blindelings wat van hogerhand wordt opgedragen. Tegelijkertijd merken wij dat sommige inwoners last hebben van de toename van straling in hun leefomgeving. Zij vinden op dit moment geen enkel gehoor bij de overheid.
In de Media · 03. juni 2021
In de Media · 03. juni 2021
In de Media · 01. juni 2021
Voeg aan het centrale Marktplein een culturele functie toe, en bouw nieuwe woningen aan de rivier Elk dorp in de wereld dat ertoe doet heeft een centraal plein waar tal van functies bijeenkomen. Denk aan een bestuursfunctie, een woonfunctie, een marktfunctie, een detailhandelsfunctie, een sociale en maatschappelijke functie én een culturele functie. Juist die laatste functie, de culturele, ontbreekt op dit moment aan het Marktplein van Papendrecht. Enige jaren terug werd de Markt, na...
In de Media · 25. mei 2021
Scherp dalende trends: raadsvergaderingen kunnen weer openbaar
Door de wijze waarop in Nederland de cijfers rondom Covid-19 worden verzameld en gepresenteerd, is er geen echt goed beeld te geven van hoe de ontwikkelingen verlopen. Dat betreft zowel de verspreiding van de besmetting van Covid-19 onder de bevolking als de cijfers rondom de ziekenhuizen.
In de Media · 11. mei 2021
Informatie over ombuigingen bij de gemeente
De komende jaren moet de gemeente fors bezuinigen. De gemeenteraad gaat praten over de voorstellen van het college en neemt in de maand juli een besluit. Over welke plannen gaat het? Op deze pagina informeren wij u daarover. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht beraadt zich momenteel op de voorstellen. Wij staan open voor uw ideeën, meningen en inbreng.
In de Media · 10. mei 2021
Wij bepleitten de plaatselijke intrekking van de avondklok, aangezien er geen sprake was van een gezondheidskundige meerwaarde bij de bestrijding van het coronavirus.
In de Media · 02. mei 2021
Nieuwe brandweerkazerne gereed, bouwkosten vielen hoger uit
De nieuwe brandweerkazerne is gereed. Deze week neemt de brandweer zijn intrek in het nieuwe onderkomen. De bouwkosten waren wel hoger dan oorspronkelijk begroot.

Meer weergeven