<<Terug naar Columns


Prof Bob Smalhout betoogt in deze column dat grootheidswaan van de managers ertoe heeft geleid dat er steeds meer gedacht wordt in termen van groot, groter, grootst. Kijken we naar gemeenten die zelfstandig zijn en die 'moeten' fuseren dan zien we tal van negatieve effecten. Net als bij ziekenhuizen, het onderwijs en de sociale woningbouw is het onverstandig gemeenten op te heffen en te laten fuseren tot "één groot gemeentelijk monster".