Campagne Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Onafhankelijk Papendrecht voert campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. De campagne vindt maandelijks plaats op wisselende locaties in Papendrecht waarbij de fractieleden in gesprek gaan met de inwoners. De campagne omvat onder andere het uitleg geven over de standpunten en het verkiezingsprogramma. De website geeft dagelijks informatie over de plaatselijke politieke ontwikkelingen. Onafhankelijk Papendrecht is ook actief op Facebook en Instagram.

Geef ons een duwtje in de rug en steun ons financieel

Maak een bijdrage over op rekening NL77 TRIO 0212 3802 49 ten name van Onafhankelijk Papendrecht.

Onafhankelijk Papendrecht is een Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor uw gift aftrekbaar is van de belasting.