Persbericht 16 februari 2023

AWP wil eerlijkere verdeling waterschapslasten

 

Deze maand valt de aanslag voor de waterschapsbelasting in Rivierenland op de mat. Deze belasting gaat elk jaar omhoog, maar de belasting voor huishoudens gaat relatief veel harder omhoog dan die van bedrijven. De AWP wil dat hier een einde aan komt en pleit voor een eerlijkere verdeling van lasten tussen inwoners, boeren en bedrijven. De watersysteemheffing wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde van woningen (voor particulieren) en bedrijfspanden (voor bedrijven).

 

Huishoudens via WOZ-waardestijging dubbel getroffen

De WOZ-waarde van woningen is de afgelopen 10 jaar verdubbeld, terwijl die voor bedrijfswoningen ongeveer gelijk is gebleven. Elk jaar betalen bedrijven hierdoor een beetje minder en huishoudens voor hun woningen een beetje meer. Dat telt door de jaren heen flink op. Huishoudens zijn daardoor ten opzichte van bedrijven een steeds groter aandeel van de waterschapsbelasting gaan betalen. De huishoudens betalen landelijk gemiddeld meer dan 80% van de waterschapsbelasting, boeren en bedrijfsleven elk minder dan 10%. De AWP vindt dat oneerlijk en wil een eerlijkere verdeling van lasten tussen inwoners, boeren en bedrijven. Een verdeling die ook een betere afspiegeling is van economische waarde en meer recht doet aan het principe van ‘de vervuiler betaalt’.

 

AWP wil bevriezing tarief watersysteemheffing huishoudens

De AWP ziet het op de nullijn houden van de watersysteemheffing voor huishoudens als een oplossing om geleidelijk tot een eerlijker toedeling van de watersysteemheffing te komen. Dat wordt in elk geval onze inzet voor de waterschapsverkiezingen en de periode daarna. De waterschapsbelastingen gaan jaarlijks omhoog. Als we de watersysteemheffing voor de huishoudens op nul houden, komt stap voor stap ons doel van een eerlijker verdeling van de waterschapslasten binnen bereik. De huidige wetgeving biedt hiervoor al mogelijkheden.

 

Op 15 maart zijn er verkiezingen voor het waterschap. De kandidaten op de lijst van de AWP zijn geworteld in de lokale samenleving en weten wat er speelt. De AWP houdt ook via de lokale gemeentelijke politieke partijen een vinger aan de pols. Zo kunnen zij u als inwoner helpen specifieke lokale problemen aan te kaarten, ook na de verkiezingen.

 

Afwisselende lijst

Raadslid Ruud Lammers uit Papendrecht staat op de lijst. De lijst is afwisselend. Er staan veel vrouwen op de lijst. De jongste kandidaat op de lijst is 22 jaar en de meest ervaren lijstduwer is 78 jaar. De vakkundige achtergrond van de kandidaten is divers. Zo zijn ze bijvoorbeeld werkzaam geweest in de agrarische sector, in het onderwijs, in de aannemerij, bij het waterschap, Rijkswaterstaat en veel ook als ingenieur. Praktische kennis die van pas komt bij het bestuurswerk voor het waterschap.

 

AWP voor water, klimaat en natuur

De AWP is deskundig en onafhankelijk van de landelijke politiek. We gaan voor duurzaamheid en leefbaarheid. Het klimaat verandert veel sneller dan we eerst dachten: hoosbuien, hitte en droogte bedreigen onze leefomgeving. De AWP wil voortvarend aan de slag met klimaatverandering. Ook de natuur komt in de verdrukking door klimaatverandering. Ook daar moet wat aan gebeuren. Maar wel natuur waar de inwoners van kunnen genieten: de AWP streeft er naar daar waar mogelijk recreatie aan op of in het water toe te staan of te faciliteren. Bijvoorbeeld in de vorm van wandelpaden over schouwpaden en over dijken. Kanopassages. Bereikbare hengelsportplekken. Om wat voorbeelden te noemen. Vandaar de naam op het stembiljet: AWP voor water, klimaat en natuur.

Persbericht
2023-02-16 Persbericht AWP wil eerlijker
Adobe Acrobat document 325.4 KB

Archief hieronder campagnelied met beelden (nog steeds actueel)