· 

Raad zegt opnieuw 'nee' tegen bemande fietsenstalling

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 februari 2022 is de motie van Onafhankelijk Papendrecht (OP) om de fietsenstalling op de Markt weer bemand te krijgen, door alle andere politieke partijen met ‘nee’ beantwoord.

 

In november 2021 heeft de raad vanwege bezuinigingen besloten om de fietsenstalling voortaan door camera’s in plaats van de mensen van Drechtwerk te laten beveiligen. Dat besluit heeft tot veel commotie bij inwoners van Papendrecht geleid. Ook OP kreeg veel reacties. OP vindt dat je als raad in zo’n situatie bereid moet zijn een destijds weloverwogen besluit opnieuw te heroverwegen en steunde daarom het initiatief van een inwoonster uit Papendrecht, om een handtekeningenactie bij de fietsenstalling te houden. In december 2021 zijn in minder dan twee weken tijd 2800 handtekeningen gezet, waarbij ontzettend veel mensen vertelden: “Ik zet mijn handtekening omdat wij willen dat onze fietsen door mensen worden bewaakt, dat is veel veiliger dan door camera’s”. Helaas hebben die 2800 handtekeningen andere partijen er niet toe bewogen een nieuw besluit te nemen. Wel kwamen er geluiden om het besluit over een tijd te evalueren.

 

Een kwestie als deze laat weer zien hoe belangrijk het is om inwoners van Papendrecht te vragen wat zij ervan vinden, vóórdat er een besluit valt. ‘Participatie’ is een mooi woord, maar betekent pas echt iets als je dat ook dóet. Onafhankelijk Papendrecht zal zich sterk blijven maken voor een bemande fietsenstalling en zal op termijn aan de raad voorstellen een evaluatie onder de inwoners te houden.

Achtergronden bij dit persbericht

Woordvoering
OP-woordvoering fietsenstalling -02-12-2
Adobe Acrobat document 342.5 KB
Business-case fietsenstalling
Businesscase Fietsenstalling .pdf
Adobe Acrobat document 1.3 MB