· 

OP stelt technische vragen m.b.t. personeel fietsenstalling

Foto AD: (vlnr) Ruud Lammers, André Aanen en Koos van Neck in de overdekte fietsenstalling op de Meent
Foto AD: (vlnr) Ruud Lammers, André Aanen en Koos van Neck in de overdekte fietsenstalling op de Meent

Het personeel op de fietsenstalling was/is in dienst van Drechtwerk (actief). Drechtwerk wordt ondersteund door de gemeente Papendrecht. Het gaat om beschutte arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben niet alleen een nuttige dagbesteding, zij leveren ook een dienst en service die door veel Papendrechtse inwoners erg op prijs blijkt te worden gesteld. Er hebben hierover enkele brieven in de Klaroen gestaan. Daarnaast betekent personeel op de fietsenstalling dat er een zekere sociale binding en toezicht is waar veel mensen waarde aan hechten.

De handtekeningenactie / burgerinitiatief leverde eind december 2021 meer dan 2800 handtekeningen op van mensen die willen dat het personeel op de fietsenstalling blijft.

Hierbij stellen wij een aantal additionele technische vragen m.b.t. de fietsenstalling op de Meent. De gemeente heeft een samenwerking met Drechtwerkactief en betaalt een x bedrag aan Drechtwerk in het kader van het nemen van verantwoordelijkheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De bijdrage voor Papendrecht wordt voor 2022 geraamd op € 339.000.

Technische vragen
20220207-OP-Technische vragen inzake fie
Adobe Acrobat document 323.1 KB