· 

Missie geslaagd: RTV Papendrecht financieel gered

Onafhankelijk Papendrecht vindt een plaatselijke omroep, zoals RTV Papendrecht, van groot belang en heeft zich door de jaren heen actief ingezet deze media-instelling voor Papendrecht te behouden. Een aantal jaar geleden was de communicatie tussen het toenmalige gemeentebestuur en de omroep 'suboptimaal', waardoor een misverstand in de onderlinge communicatie kon uitgroeien tot een heus conflict met het gemeentebestuur. De lijn van confrontatie werd ingezet. Het ging er toen niet meer om tot een goede oplossing en samenwerking te komen, maar het ging er om te laten zien wie de baas is. Destijds al had het gemeentebestuur wijzer moeten zijn.

 

Want omdat er vanuit de wetgeving nu eenmaal regels bestaan dat de gemeente een plaatselijke omroep financieel dient te steunen, kon het gemeentebestuur - en dat wist men toen ook al - eigenlijk niet anders dan er samen met het omroepbestuur uitkomen. Vanaf de start van 'het conflict' in 2015 heeft Onafhankelijk Papendrecht als een leeuw voor de omroep gevochten en ervoor gepleit om niet 'het conflict' door te zetten maar in onderhandeling te gaan en er met elkaar uit te komen. Per slot van rekening zijn er tal van wederzijdse belangen. De omroep wil zijn werk goed kunnen doen vanuit een gezonde financiële basis en de gemeente heeft er alle belang bij dat er een plaatselijke omroep is die programma's maakt die van belang zijn voor alle inwoners.

 

Daar komt bij dat de plaatselijke omroep wordt gerund door vrijwilligers! En de omroep doet veel goede dingen, zoals bijvoorbeeld het bieden van maatschappelijke stageplekken aan jonge mensen. RTV Papendrecht is een belangrijke instelling in de plaatselijke samenleving.

 

Onafhankelijk Papendrecht boekt resultaat

Het heeft zes (6) jaar geduurd alvorens het gemeentebestuur tot het inzicht is gekomen dat RTV Papendrecht gered moest worden. Dat is een (veel te) lange tijd en het heeft veel energie gekost. Als het advies van Onafhankelijk Papendrecht destijds was opgevolgd, dan was het omroepbestuur niet al die jaren bezig geweest met het inlossen van de restantschuld en het op een houtje bijten. Voor al die vrijwilligers is dat een zware opgave geweest.

 

Vanaf 2015 heeft Onafhankelijk Papendrecht regelmatig naar de situatie bij RTV Papendrecht geïnformeerd, vragen gesteld, brieven geschreven, in de commissie en in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de noodzaak dit probleem ('het conflict') op te lossen. Uiteindelijk is mede door onze inzet (onder andere tijdens de commissievergadering van 21 juni 2021 - zie kader hieronder) gekozen voor het behoud van de plaatselijke omroep. "Een resultaat om trots op te zijn", aldus Ruud Lammers (fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht).

Besluitenlijst Commissie ABZ van 21 juni 2021

Lijst met toezeggingen

3. Eventuele kwijtschelding RTV Papendrecht.

De portefeuillehouder komt schriftelijk terug op de vraag van de heer Lammers of kwijtschelding van de 15.000, - aan de orde is.

Hieronder treft u een aantal links naar artikelen in deze zaak aan.