· 

Financiële compensatie Rijk naar de bestemmingsreserve Corona

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft sinds de start van de Corona crisis financiële steun voor de plaatselijke samenleving bepleit. In totaal ontvangt de gemeente over de jaren 2020 en 2021 een bedrag van € 2.018.000. Dit bedrag vormt de financiële compensatie van het Rijk, die via de algemene uitkering aan de gemeente in de bestemmingsreserve Corona wordt gestort. De gemeente kan zodoende financiële steun bieden daar waar dat het hardst nodig is.

Videoboodschap Papendrechts Noodfonds Corona