· 

Tweede bestuursrapportage Drechtsteden

Twee keer per jaar wordt de Drechtraad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. Dit gebeurt met de 1e en 2e bestuursrapportage. Voor u ligt de 2e bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) over het jaar 2020. Deze 2e bestuursrapportage betreft de periode januari tot en met augustus 2020. In deze bestuursrapportage wordt op basis van de realisatie in die periode een jaarprognose gegeven. Verschillen tussen de jaarprognose en de vastgestelde begroting worden toegelicht. Waar een grote mate van zekerheid is dat verschillen werkelijkheid worden, wordt een voorstel gedaan om de begroting te wijzigen. Waar in deze bestuursrapportage wordt verwezen naar de begroting 2020, wordt bedoeld de begroting 2020 zoals vastgesteld door de Drechtraad op 7 juli 2020.

Tweede bestuursrapportage (Gemeenschappelijke Regeling) Drechtsteden
Voorstel 2e bestuursrapportage 2020 GRD
Adobe Acrobat document 2.8 MB
Ontwerpbesluit 2e burap 2020 (schone versie)
Ontwerpbesluit 2e burap 2020 DR 1 dec 20
Adobe Acrobat document 249.4 KB