· 

Gevolgen arrest Europees Hof voor Regionale Energie Strategie (deel 2)

Uit een recent arrest van het Europese Hof van 25 juni 2020 blijkt dat zon- en windparken onder de Europese richtlijnen vallen. Het betreft het arrest van het Hof van Justitie van de EU, het hoogste rechtscollege van de Europese Unie. De regio Drechtsteden dient dit uit te voeren, ook indien het Rijk of provincie dit verwaarlozen. Door dit recente arrest van het Europese Hof komt de jurisprudentie van de Raad van State in een ander daglicht te staan. Ook binnen onze regio Drechtsteden zijn verschillende projecten in werking met betrekking tot zon- of windenergie opwekking, waarbij inwoners mogelijk bloot worden gesteld aan gezondheidsschade welke deze vormen van energieopwekking met zich mee brengen. In de Europese Unie geldt het beginsel van Unietrouw ook voor gemeenten, net als bij het Rijk en de provincie.

Printbare brief aan het Drechtstedenbestuur
OP -Vragen inzake RES naar aanleiding va
Adobe Acrobat document 248.3 KB
Het Arrest
arrest 25 juni 2020 MER.pdf
Adobe Acrobat document 228.8 KB

Concept RES
bijlage 1 concept RES Drechtsteden.pdf
Adobe Acrobat document 5.5 MB
Presentatie
bijlage 5 presentatie informatiebijeenko
Adobe Acrobat document 1.9 MB