· 

Politiecapaciteit onder druk: wat betekent dit voor Papendrecht?

De gemeenteraad is geïnformeerd naar aanleiding van een recent overleg van het Regionaal Veiligheidsoverleg. Al langere tijd wordt er aandacht gevraagd door de regioburgemeesters in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie voor voldoende capaciteit van de politie op regionaal en lokaal niveau. Recente ontwikkelingen (denk aan de moord op strafrechtadvocaat Derk Wiersum op 18 september 2019) hebben geleid tot extra beveiliging van personen in het gehele land. Deze beveiligingsmaatregelen leggen een grote druk op de politiecapaciteit.

 

De inzet voor beveiliging gaat ten koste van de inzet in de regionale politie-eenheden op de basisteams. Daar komt speciaal voor de eenheid Rotterdam nog een vervangingsvraag bij. De burgemeesters in de regio steunen het onder de aandacht brengen van deze opgave en de oproep om toename van de politiesterkte van de regioburgemeesters. Herhaaldelijk is aangegeven dat er behoefte is aan structurele middelen voor structurele uitbreiding van de politiecapaciteit. De landelijke inzet van politie voor bewaking van personen kan niet ten koste blijven gaan van de lokale politiecapaciteit.

 

De inzetbaarheid van politie bij de eenheid Rotterdam is ten opzichte van 2016, dus drie jaar geleden, al teruggelopen met circa 500 fte. Deze situatie zal de komende twee jaar nog iets verder verslechteren. Vanaf 2022 pas zal de situatie weer geleidelijk verbeteren. De eenheid Rotterdam, waar Papendrecht deel van uitmaakt, zal ongeveer 50 fte moeten leveren voor het bewaken en beveiligen, daarnaast speelt nog eens de eerder genoemde vervangingsvraag.

 

Het is essentieel dat de politiecapaciteit in Papendrecht op het huidige niveau blijft. Eigenlijk zou uitbreiding van de capaciteit gerealiseerd moeten worden (“meer blauw op straat”), maar gelet op de thans bestaande druk die op de capaciteit staat lijkt dat geen haalbare kaart.

 

Onafhankelijk Papendrecht hecht aan de eigen politie en het gezag daarover via de burgemeester binnen de eigen gemeente. De politiecapaciteit dient op sterkte te blijven. De landelijke inzet van politie voor bewaking van personen kan niet ten koste blijven gaan van de lokale politiecapaciteit. Er zijn structurele middelen nodig voor de noodzakelijke structurele uitbreiding van de politiecapaciteit.

De brief over de politiecapaciteit in Papendrecht/Eenheid Rotterdam
D01. 20191122 RIB Politiecapaciteit.pdf
Adobe Acrobat document 1.2 MB
Bloemen bij het kantoor van de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum. © ANP
Bloemen bij het kantoor van de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum. © ANP