· 

Hoogspanningsverbindingen ondergronds

OP voorstander van verkabelen en optimaliseren hoogspanningsverbindingen

 

Tijdens de commissie Ruimte van 26 juni 2019 kwam aan de orde de vraag of we op de goede weg waren als het gaat om het proactief verbeteren van de hoogspanningsverbindingen. In samenwerking met TenneT wordt nu gewerkt aan plannen om te verkabelen en te optimaliseren. Onafhankelijk Papendrecht is hier een voorstander van.

 

Het college heeft vorig jaar besloten om aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna EZK) te verzoeken om de bovengrondse 150 kV hoogspanningsverbinding Alblasserdam-Dordrecht te verplaatsen of te verkabelen (ondergronds te brengen). Dat leidde in oktober 2018 tot de ambtelijke toezegging vanuit EZK dat het tracé alsnog op de lijst van 1 januari 2019 zou worden geplaatst. Dat maakt dat verkabeling van de 150 kV verbinding mogelijk wordt.

 

De 380 kV hoogspanningsverbinding langs Aalscholver komt in aanmerking voor optimalisatie. Nu de minister het 150 kV-tracé op de lijst heeft geplaatst, lijkt het praktisch dat Papendrecht zelf vooraf "bestuurlijk" toetst of men in principe bereid zou zijn om de financiële bijdrage te betalen die maximaal van Papendrecht nodig zou kunnen zijn als het tot verkabeling komt. Dit voorkomt dat het technisch haalbaarheidsonderzoek naar verkabeling achteraf overbodig blijkt te zijn. Bij beide hoogspanningsverbindingen is de vraag aan de orde of de gemeente bereid is te investeren in verbetering van de magneetveldsituatie.

 

Ter illustratie is een beslisboom "Hoogspanningslijnen Papendrecht" bijgevoegd over zowel de te verkabelen 150 kV als de te optimaliseren 380 kV verbinding. Wij zien voordelen van verkabelen en optimaliseren van de hoogspanningsverbindingen. Gelet op de toename van de energiebehoefte lijkt verkabeling de meest verstandige keuze. Derhalve zijn wij voorstander van het verkabelen en optimaliseren van de hoogspanningsverbindingen.

Bijlage 1
Beslisboom.pdf
Adobe Acrobat document 509.2 KB
Bijlage 2
Bijlage 2 toon_Aanvraag 2192555 Zaak
Adobe Acrobat document 5.9 MB
Bijlage 3
Bijlage 3 ENSOL-RPT-2018.pdf
Adobe Acrobat document 1.2 MB

Aalscholver - bouwen maar wel met goede randvoorwaarden