· 

Geen gevaar te duchten bij sloop asbest Gebrandystraat

Er is vanuit de bouwinspecteur contact geweest met een melder en de vragen die leefden zijn beantwoord. Ook de OZHZ is op de hoogte gebracht van de vragen en zorgen. Naar aanleiding hiervan heeft de OZHZ een extra controle gehouden, waarbij geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. De wijze van saneren komt overeen met de werkwijze hoe men dit type sanering kan doen. De asbesthoudende beglazingskit wordt afgestoken en weggehaald. Op het glas achtergebleven kit wordt afgetapet en onder asbestcondities afgevoerd. Glas welk vrij is van kit wordt als sloopafval afgevoerd. Vervolgens is nogmaals (prettig) contact geweest met de melder en bleek dat het te gaan om vermoedens en geen feiten. Tijdens dat overleg is uitleg gegeven over de situatie. Ook is uitgelegd dat het niet aan de gemeente is de communicatie te verzorgen rond dergelijke uitvoeringswerkzaamheden.

Vragen
OP -format brief aan het bestuursorgaan
Adobe Acrobat document 166.4 KB
Antwoorden
OP vragen Asbestsanering flat.pdf
Adobe Acrobat document 340.1 KB