· 

Calamiteit bij Chemours: zijn we er klaar voor?

Aan de Burgemeester van de gemeente Papendrecht,

T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke

Markt 22

3351 PB Papendrecht

 

 

Papendrecht

dinsdag 2 april 2019

Onderwerp

Brand en calamiteit bij Chemours – zijn we voorbereid?

Vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde

 

 

Geachte heer Moerkerke,

 

Op 1 april 2019 (geen 1- april grap) ontstond er een grote brand bij een bedrijf op de Veerplaat in Dordrecht. Lees in de bijlage bij deze brief wat daarover op de website van de OZHZ te lezen was.

 

Deze locatie is hemelsbreed een paar honderd meter van de Papendrechtse gemeentegrens verwijderd. Niet ver vanaf het bedrijf dat in rook opging ligt de fabriek van Chemours (DuPont) waar met levensgevaarlijke giftige (zeer) zorgwekkende chemische stoffen wordt gewerkt.

 

De vragen die bij ons leven zijn de volgende:

1.       Wat gebeurt er als de fabriek van Chemours ontploft?

2.       Zijn we er klaar voor om alle inwoners op tijd te evacueren?

3.       Wat zijn de voorzorgsmaatregelen die wij nu kunnen treffen voor het geval dat dit gebeurt?

4.       Hoe kunnen we onze inwoners snel bereiken?

5.       Is het een idee om een krant met informatie over veiligheid aan elk huisadres in Papendrecht te bezorgen, zodat mensen weten wat ze moeten doen in geval van nood?

 

Stel dat de fabriek van Chemours ontploft en er komen zwaar giftige stoffen vrij. Denk aan GenX, perfluorisobuteen[1] en dat soort uiterst giftige stoffen. Wat doen wij dan als gemeente/ overheid aan het in veiligheid brengen van onze inwoners?

 

6.       Wat zijn de vluchtroutes als zoiets gebeurt?

7.       Zijn de inwoners aan de overkant van de fabriek (Huys de Merwede) geïnformeerd?

 

Afhankelijk van de windrichting:

8.       Waarheen moeten inwoners vluchten als er een gevaarlijke stoffenwolk over Papendrecht trekt en neerslaat?

9.       Of moet iedereen binnen blijven met ramen en deuren gesloten?

 

In het kaartje dat op de website van de OZHZ stond wordt aangegeven hoe ver de rook en de roetdeeltjes kunnen worden meegenomen door de wind. Afhankelijk van de sterkte van de wind beslaat het gecontamineerde gebied al gauw vele tientallen vierkante kilometers.

 

10.   Zijn wij erop voorbereid als er zich een calamiteit bij DuPont/ Chemours voordoet?

11.   Welke maatregelen zijn al getroffen?

12.   En hoe gaat de reddingsoperatie in zijn werk als het leed is geschied?

 

Lobby richting de Provincie Zuid-Holland (samen met Sliedrecht en Dordrecht):

13.   Zou het niet verstandig zijn dit soort gevaarlijke fabrieken binnen de Provincie Zuid-Holland te verplaatsen naar bijvoorbeeld Maasvlakte 2?

 

Wij danken u bij voorbaat voor de beantwoording.

 

Hoogachtend,

Namens de fractie,

 

Ruud Lammers.

 


[1] Emissie PFIB bij Chemours verbieden

Wij hebben op 9 november 2017 reeds een motie ingediend om de emissie van Perfluorisobuteen (PFIB) te beëindigen. Emissie van dit zeer toxische gas zou per direct verboden moeten worden. Ook hebben wij in april 2018 vragen[1] gesteld over het vrijkomen van deze uiterst giftige stof.

0080 Persbericht OP Chemours PFOA GenX.p
Adobe Acrobat document 248.5 KB