· 

Brief Lightrail Noordflank Drechtsteden

De lightrail tussen Den Haag en Rotterdam. Foto Laurens van Putten/Novum
De lightrail tussen Den Haag en Rotterdam. Foto Laurens van Putten/Novum

Het kabinet en de burgemeesters van vier grote steden (G4) voeren in het geheim overleg over de financiering van grote openbaarvervoerprojecten in de Randstad. Het Rijk en de G4 hebben hier niet het geld voor, dus willen ze private investeerders, zoals pensioenfondsen, overhalen mee te betalen.

Zij onderzoeken nu hoe samenwerking met private financiële partijen mogelijk is om grote infrastructurele projecten te realiseren, zoals het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol. Het overleg is onder meer bedoeld om obstakels weg te nemen voor financiële partijen om te investeren in publieke projecten. Zo zouden pensioenfondsen overgehaald moeten worden om geld te stoppen in nieuwe ov-projecten. Het kabinet bekijkt of daartoe wet- en regelgeving aangepast kan worden.

 

In opdracht van de G4-burgemeesters en het ministerie van Algemene Zaken heeft adviesbureau McKinsey geïnventariseerd wat de mogelijkheden van externe financiering zijn. In dat advies, Versnelling bekostiging verstedelijking, zijn onder meer de mogelijkheden voor rekeningrijden in kaart gebracht en de invoering van landelijke of lokale belastingregimes om projecten te financieren. De kiem voor het geheime overleg tussen Rutte en de G4 lag in de formatie van het kabinet-Rutte III, toen de vier burgemeesters langs kwamen bij de onderhandelingstafel met de noodkreet dat de Randstad dreigt dicht te slibben. Afgelopen september was de eerste bijeenkomst, in Amsterdam. Het is voor het eerst dat mobiliteit en stedelijke ontwikkeling ‘Chefsache’ zijn. (Bron: NRC Handelsblad)

Brief over Lightrail Noordflank Drechtsteden aan de Minister-President

 

"Volgens een recent bericht in NRC Handelsblad gaat u het OV in de Randstad regisseren. Bij deze breng ik onder uw aandacht dat wij in de Drechtsteden graag zouden willen inzetten op een door te trekken Lightrail verbinding vanaf Sliedrecht/Papendrecht via Alblasserdam naar Rotterdam." Lees verder hieronder:

OP -brief aan Mark Rutte.pdf
Adobe Acrobat document 230.4 KB

De investeringen in het openbaar vervoer in de Randstad zijn ‘Chefsache’ geworden, viel te lezen in Extra geld is hard nodig, maar waar vind je dat? (9/1). Volgende week komen premier Rutte, minister Ollongren en de burgemeesters en wethouders van de vier grote steden (opnieuw) bijeen om investeringen in het openbaar vervoer in en om deze steden te bespreken. Het ‘geheime’ overleg is nodig omdat de overheid ‘geen geld meer heeft’. „Geld vanuit het Rijk is er maar mondjesmaat. De miljarden van het ministerie van Infrastructuur voor de komende jaren zijn al grotendeels uitgegeven.” Het staat er alsof het waar is. De overheid heeft geen geld meer dus moeten pensioenfondsen en private partijen inspringen. Maar het is geen waarheid, het is een keuze. De overheid kán ervoor kiezen zelf te investeren in de noodzakelijke infrastructuur om energiezuinige woningbouw te bevorderen en milieuvriendelijkere mobiliteit te stimuleren. Sterker nog: er is nu alle financiële ruimte om die keuze te maken. Het financieringstekort is verdwenen, de staatsschuld smelt als ijs op de Noordpool en geld lenen is voor de overheid bijna gratis. De volkswijsheid luidt: ‘meer lenen, meer staatsschuld en de lasten naar toekomstige generaties doorschuiven’. Maar in dit geval betekent niet lenen minder (snel) extra woningen, minder (snel) infrastructuur en minder (snel) milieumaatregelen. Niet lenen betekent dus ook het doorschuiven van lasten, niet alleen naar toekomstige generaties maar ook naar jongeren die nu amper aan een huis komen. Het geld is niet op. De overheid moet zichzelf bevrijden uit het zelf aangelegde keurslijf van oude politieke keuzes en lenen en investeren ten behoeve van huidige en nieuwe generaties.

H. van den Hende, Communitymanager Inclusieve Gebiedsontwikkeling HvA 

(Brieven Opinie NRC Handelsblad 11 januari 2019)

Minister-President Rutte. Foto Bart Maat/ANP
Minister-President Rutte. Foto Bart Maat/ANP

waar komt de nieuwe oeververbinding?
waar komt de nieuwe oeververbinding?