· 

College: 'foute' straatnaam blijft fout

Artikel verschenen in AD Drechtsteden
Artikel verschenen in AD Drechtsteden

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht stelde een vraag aan het college van B&W over de naamgeving van een straat in Papendrecht.

 

Volgens onze fractie dient de naam van deze Nederlandse schilder correct geschreven te worden:

Jan van Goyen. Het college heeft ernaar gekeken en kwam op 13 november 2018 tot onderstaand antwoord:

 

Bij deze de beantwoording van de technische vraag van OP over 'straatnaambordje Jan van Goyen'. Dit antwoord is afgestemd met wethouder Kees de Ruijter en het afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

"Sinds het gebruik van het internet neemt de uniformiteit in de spelling van namen toe, maar dit betekent niet dat een bepaalde manier van schrijven per se de correcte spelling is. Door de eeuwen heen is in de Nederlandse taal namelijk de ij en y stelselmatig door elkaar gebruikt voor dezelfde klank. Dit maakt het soms onoverzichtelijk, bijvoorbeeld bij stamboomonderzoek. Met verschillende manieren van schrijven wordt regelmatig dezelfde familie bedoeld. Dit is ook met de familienaam van Jan van Goijen/Goyen aan de hand. Wat is de foutieve spelling, en wat is de juiste? In Papendrecht wordt de schrijfwijze van een straatnaam aangehouden zoals deze door de gemeenteraad is vastgesteld. In de jaren '60 en '70 is drie keer door de gemeenteraad van Papendrecht de straatnaam 'Jan van Goijenstraat' vastgesteld (tezamen met wat andere straten).

 

Het wijzigen van een vastgestelde straatnaam moet zo veel als mogelijk worden voorkomen, zeker als deze straatnaam al lang bestaat en als (veel) aan de betreffende straat is genummerd. Aan de Jan van Goijenstraat in Papendrecht zijn 22 winkels, is één trafo en zijn 37 woningen genummerd. Als de gemeenteraad zou besluiten om de straatnaam te wijzigen dan geeft dit onrust. Dit brengt kosten voor (privé)personen en bedrijven met zich mee. Ook heeft dit voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en vooral voor de BasisRegistratie Personen (BRP) dit vergaande gevolgen. Daarnaast zullen heel veel (hulpverlenende) instanties hun bestanden moeten aanpassen en woningen en bedrijven/winkels zullen in feite op papier moeten verhuizen. Wij nemen de suggestie dus niet over."

 

Het Rijksmuseum en het Dordrechts museum - toch de specialisten op dit gebied - schrijven Jan van Goyen met een 'y', maar de gemeente Papendrecht heeft in de jaren '60-'70 besloten zijn naam met een 'ij' te gaan schrijven. Het college stelt dat als de naam correct gespeld zou gaan worden er onrust valt te verwachten. Dit lijkt in strijd met de bewering van het college dat door de eeuwen heen de ij en de y stelselmatig door elkaar gebruikt zouden zijn voor dezelfde klank. Met die te verwachten onrust valt het dan dus wel mee. Nee, de enige reden om de naam van Jan van Goyen niet correct te blijven schrijven is gelegen in het feit dat het college dan zou moeten toegeven dat de gemeente een fout heeft gemaakt door op de straatnaambordjes Jan van Goijenstraat te schrijven. En ook zou het correct spellen van de naam van Jan van Goyen wat kosten met zich meebrengen. Met die 'vergaande gevolgen' waar het college mee dreigt valt het dan ook wel mee.


Alles bij elkaar genomen is dit natuurlijk een vreemde gang van zaken. Waar blijven we als we niet meer bereid zijn om namen correct te spellen, meneer
Kees de Ruyter?

Navraag bij conservatoren 17e-eeuwse schilderkunst van het Rijksmuseum leverde op dat de voorkeurspelling van Jan van Goyen met een ‘y’ is gebaseerd op: 

  1. Zijn meest gebruikte signatuur op schilderijen;
  2. Zijn meest gebruikte handtekening op documenten;
  3. En hoe zijn eerste biograaf, Jan Jansz Orlers (1570-1646), zijn naam spelde.
Jan van Goyen.pdf
Adobe Acrobat document 515.4 KB

Ook bij herhaald navragen blijft het college op het standpunt staan dat er niks mis is met het verkeerd spellen van de naam van Jan van Goyen. Lees voor het antwoord de brief hiernaast>>

Antwoord college Jan van Goyenstraat.pdf
Adobe Acrobat document 385.7 KB