· 

‘Regio Deal Drechtsteden’

De film is op 7 november 2018 om 11:00 uur in première gegaan.

Den Haag: geef de Drechtsteden haar regiodeal

Help ons investeren in economische kracht

 

We constateren dat ons gebied achter blijft bij de rest van Nederland. Een verdere groei is uitsluitend mogelijk door doelgericht te investeren in een (rand)stedelijke en moderne economie. De Regio Deal, met een aanvraag van 30 miljoen op een totaal investeringsvolume van 500 miljoen, helpt ons meerdere stappen tegelijk te zetten. Zo blijft de Drechtsteden de industriële motor van de Rotterdamse metropool.

 

In de Drechtsteden bevindt zich de wereldtop van technologische scheepsbouw, vliegtuigbouw, superjachten en offshore constructies, duurzame deltatechnologie en binnenvaart. Dat moet zo blijven, vinden wij als grotere werkgevers.

 

Onze regio moet voorop blijven staan in innovatie. Daar is een urgente reden voor. Die is gelegen in de grote technologische veranderingen die op ons afkomen. Razendsnelle ontwikkelingen van de industriële ICT vragen om forse aanpassing van producten en diensten. Dat vraagt veel van onze medewerkers, die steeds hoger opgeleid zijn, maar ook steeds hogere eisen stellen aan de regio.

 

Het is belangrijk hierin te blijven investeren. Ons doel is om de ‘smart industry’ te faciliteren en dynamische bedrijvigheid langs de oevers te ontwikkelen in harmonie met de natuur. Adequaat opgeleid personeel wordt gefaciliteerd met 25.000 extra woningen. Hiermee binden we onze medewerkers aan onze bedrijven en aan onze regio.

 

Onze natuur en ons landschap hebben een aantrekkingskracht van nationaal niveau. Onze grote troef blijft het water. Drie grote rivieren vloeien samen in de Drechtsteden. Tot nu toe is het water echter juist de ontbrekende schakel in onze gebiedsontwikkeling. Wij zien kansen op het gebied van wonen en werken als we verschillende plekken langs de oevers kunnen ontwikkelen tot moderne hotspots.

Hier gaan beleven, wonen en werken hand in hand. Het toekomstbestendig maken van de infrastructuur, terreinen en kades is hiervoor nodig. Gecombineerd met excellente opleidingen voor toekomstige en huidige medewerkers.

 

Waar vroeger ambachtelijke opleidingen nog volstonden, verschuift dit sterk naar hoogwaardig vakmanschap. Met name in technische beroepen op MBO4 en HBO niveau. In de opleidingen en samen met bedrijven wordt hier specifiek op ingezet. We beogen de huidige inwoners en daarmee het opleidingsprofiel in de regio te stimuleren.

 

De Regio Deal biedt ons de mogelijkheid locaties te ontwikkelen op een vernieuwende manier. Geen middelmaat meer, maar goede woningen en voorzieningen voor hoger opgeleiden. We investeren op prikkelende locaties in de regio, zodat jongeren het uitdagend vinden bij ons te komen wonen. In deze aanpak werken we samen met partners als Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam Maritime Capital of Europe, Provincie Zuid-Holland en het Rijk. De Economic Development Board zet zich in voor het versterken van de Triple Helix samenwerking in de Drechtsteden.

 

Met ruim 300.000 inwoners vormt de Drechtsteden de vijfde stad van Nederland. Na Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. We hebben wereldspelers in huis zoals Fokker, Damen, Boskalis, Heerema, Royal IHC en Oceanco. Universitaire kennis wordt succesvol verwerkt tot tastbare producten, die worden geëxporteerd over de hele wereld.