OP wil regelarme bijstand in de Drechtsteden invoeren

Vandaag heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht in een brief aan de voorzitter van de Drechtsteden gevraagd een experiment te starten met de invoering van regelarme bijstand.

Dat houdt in dat mensen die nu een uitkering van de Sociale Dienst Drechtsteden ontvangen ontheven worden van de sollicitatieplicht.

 

De invoering van regelarme bijstand kan gezien worden als opmaat voor de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen. De Vrijzinnige Partij wil het onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen vanaf 18 jaar landelijk invoeren. De gemeente Utrecht gaat een experiment doen met de invoering van regelarme bijstand. Ook binnen de Drechtsteden is het nodig om te bezien hoeveel mensen met een uitkering van de Sociale Dienst Drechtsteden deel kunnen gaan nemen aan een experiment voor de invoering van regelarme bijstand.

 

Heel belangrijk is dat de relatie van wantrouwen, waarbij mensen die een uitkering ontvangen bang zijn, kan omslaan in een relatie van vertrouwen, waardering en samenwerking. De nieuwe tijd vraagt om een andere aanpak die beter aansluit op wat mensen bezig houdt én wat mensen nodig hebben.

 

“Financiële zekerheid is van groot belang. Dat geldt niet alleen voor mensen die een uitkering ontvangen via de Sociale Dienst Drechtsteden maar ook bijvoorbeeld voor ZZP’ers waarvan een groot deel in constante financiële stress zit. Stress is niet goed voor een mens. Van stress krijgen mensen slapeloosheid, en van slapeloosheid en zorgen krijgen mensen weer meer stress. Die vicieuze cirkel dienen we samen te doorbreken. De invoering van regelarme bijstand binnen de Drechtsteden is een eerste stap naar meer financiële zekerheid voor onze inwoners, minder stress en meer vertrouwen in elkaar en in de (gemeentelijke) overheid. Het onvoorwaardelijk basisinkomen biedt mensen vanaf 18 jaar financiële zekerheid”, aldus Ruud Lammers.

Brief regelarme bijstand Drechtsteden invoeren
OP -Brief invoering regelarme bijstand D
Adobe Acrobat document 350.8 KB