Proef in Papendrecht met filteren geneesmiddelen uit rioolwater

Waterschap Rivierenland vindt dat de Maas nog schoner kan en moet worden

 

Op dit moment komt nog een groot deel van de geneesmiddelenresten en andere microverontreinigingen via gezuiverd afvalwater in de Maas terecht. In het project Schone Maaswaterketen werken de waterschappen en de waterbedrijven rond de Maas samen om de waterkwaliteit duurzaam te verbeteren.

 

Bij de rioolwaterzuiveringinstallatie in Papendrecht van Waterschap Rivierenland wordt nu een proef ingesteld met zogenaamde Actieve kool. Dat is een speciaal behandelde koolstof die allerlei stoffen aan zich kan binden. Door toevoeging van actieve kool wordt er meer vuil uit het oppervlaktewater gefilterd, waardoor de kwaliteit van het water in de Maas toeneemt. Hoewel deze methode niet nieuw is, is het wel uniek dat deze techniek nu wordt toegepast in een bestaande waterzuiveringsinstallatie. Het ultieme doel is om te bereiken dat een zuiveringsproces zoals nu in Papendrecht wordt opgestart in de toekomst niet meer nodig zal zijn. Uniek is verder dat alle waterschappen in het Nederlandse Maasstroomgebied de handen ineenslaan om dit project tot een succes te maken.

De Klaroen 30 maart 2016
De Klaroen 30 maart 2016

U leest er meer over op de webstie van de AWP