Van Haagse macht, naar lokale kracht

 

Van Haagse macht, naar lokale kracht


Vandaag kunnen de lokalen in Nederland geschiedenis schrijven. In elf van de twaalf provincies doen regionaal-lokale partijen mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Deze kiezen weer de Eerste Kamer.
Een derde van de zetels in gemeenteraden zijn al van de lokalen. Met reden. Geen andere politieke familie stelt de burger centraal zoals de lokalen dat doen. 
Veel gemeentelijk beleid wordt echter in Den Haag en het provinciehuis beslist. Landelijke partijen zijn daar verantwoordelijk voor. Nederland Lokaal wil dat anders. Wij willen dat niet alleen taken, maar ook bevoegdheden en budget naar gemeenten worden overgeheveld. Dat de burger centraal wordt gesteld. Daar zijn alle lokalen het over eens.

Nu de gemeenten voor steeds meer taken verantwoordelijk worden, moeten ze ook meer ruimte krijgen hun eigen beleid uit te voeren. Zodat lokale partijen nog beter in staat zijn in hun eigen gemeente voor hun eigen burgers op te komen. Zo hebben de lijsttrekkers van Nederland Lokaal Zuid-Holland en Lokale Partijen Gelderland gezamenlijk gepleit voor een fonds om de energie-miljarden van provincies ten goede te laten komen aan gemeenten  Dat gaat om miljarden euro’s die op de plank liggen en waar gemeenten goede dingen voor kunnen doen. 
Wat kunt u nog doen?

Als u de lokale beweging in Nederland steunt, als u zelf betrokken bent bij een lokale partij of op een lokale partij heeft gestemd in het verleden - stem dan morgen bij de verkiezingen op een lokaal-regionale partij.
Er doen veel lokaal-regionale partijen mee. Hier een beknopt overzicht per provincie een lokaal-regionale partij en de lijsttrekker.

 

Noord-Holland - Hart voor Holland met Léonie Sazias
Zuid-Holland - Nederland Lokaal Zuid Holland met Hilbrand Nawijn
Utrecht - Provincie@Inwonersbelangen met John van Engelen
Gelderland - Lokale Partijen Gelderland met Ronald van Meygaarden
Zeeland - Zeeland Lokaal met Mark Faasse
Noord-Brabant - Lokaal Brabant met Jan Heijman
Limburg – Lokaal Limburg met Raimond Franssen
Overijssel – Lokaal Overijssel met Rob de Koe
Drenthe – Sterk Lokaal met Aimeé Niebuir-van der Ham 
Groningen – Groninger Belang met Bram Schmaal


Nederland Lokaal wenst alle lokaal-regionale partijen een mooi succes toe morgen.
Uw stem en uw oproep via uw social media aan uw vrienden en kennissen of lokale achterban kan daarbij het verschil maken. De burgers waar de lokalen ook in de provincies voor staan rekenen op u.

Nederland Lokaal

NRC Handelsblad 18 maart 2015
NRC Handelsblad 18 maart 2015