BREAKING NEWS: GEEN ASBESTVERWERKING BIJ NEDSTAAL

Schrijven Nedstaal in antwoord op de brief van Onafhankelijk Papendrecht
Schrijven Nedstaal in antwoord op de brief van Onafhankelijk Papendrecht

 

 

 

 

 

Na twee jaar verwoede strijd werd Onafhankelijk Papendrecht vanmiddag door de Andus Groep geïnformeerd dat zij heeft besloten geen asbesthoudend schroot in het productieproces bij Nedstaal te gaan verwerken omdat het niet past in de filosofie en het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)-beleid van de groep.

 

De niet aflatende inzet van het Comité Asbest Nedstaal Nee! en Onafhankelijk Papendrecht heeft uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen. Wij zijn hierover zeer verheugd!

In de bijlage vindt u een schrijven, waarin u kennis kunt nemen van ons besluit omtrent proeven met asbesthoudend schroot.
NDSTL 11112014.pdf
Adobe Acrobat document 48.8 KB

 

 

 

 

 

 


Subject:

Andus groep e-mail nr. Fwd: 1- Brief aan het Openbaar Ministerie inzake Nedstaal

Date:

Mon, 10 Nov 2014 11:38:45 +0100

From:

Onafhankelijk Papendrecht <info@onafhankelijkpapendrecht.nl>

To:

info@andusgroup.comAan de Raad van Bestuur van de Andus Groep

Geachte heer, mevrouw,

Wij zijn een politieke partij die actief is op het milieugebied in de Drechtsteden, waaronder dus ook Alblasserdam. Wij werken samen met het Actiecomité Asbest Nedstaal Nee! Onlangs vernamen wij dat de Andus Groep de fabrieken van Nedstaal gaat overnemen. Nedstaal heeft/ had plannen om asbest te gaan verwerken, waarvan wij een groot tegenstander zijn. Wij hebben vorige week het Openbaar Ministerie gevraagd een onderzoek in te stellen.

Wij hebben vorige week in de Drechtraad een presentatie over deze gevaarlijke asbestverwerkingsplannen van Nedstaal gegeven.

 

Er bestaat steeds meer weerstand in de Drechtsteden om Nedstaal zijn gang te laten gaan met proeven dan wel met het in productie nemen van deze asbestverwerking. Onze strijd duurt nu twee jaar en wij gaan door. Wij vragen u de asbestverwerking bij Nedstaal af te stellen en definitief van het programma af te voeren. Asbest verwerking dient elders (bv. op de Maasvlakte 2) te geschieden. En niet in een dichtbevolkt gebied rondom Alblasserdam/Drechtsteden. Ten tweede vragen wij u om met elkaar in gesprek te gaan teneinde over en weer helderheid te bewerkstelligen ten aanzien van afstel van asbestverwerking in de Drechtsteden bij Nedstaal.

Wij zullen al onze contacten (blijven) aanwenden om de asbestverwerking niet bij Nedstaal te laten plaatsvinden en dat betekent dat wij zullen doorgaan net zolang totdat deze plannen definitief van tafel zijn. Maar wij hopen dat u als nieuwe eigenaar van Nedstaal verstandig zult zijn en de asbestverwerking elders op een veilige manier zult gaan invullen en vormgeven. Als u dat tenminste van plan zou zijn.
Resumerend, wij staan graag open voor een constructieve dialoog, zolang het maar betekent dat de asbestverwerkingsplannen bij Nedstaal definitief van tafel zullen gaan. Graag vernemen wij uw reactie.

Hoogachtend,
Onafhankelijk Papendrecht

Ruud Lammers
fractievoorzitter

 


Commentaren van collega's

Smeltoven Nedstaal

De nieuwe eigenaar van Nedstaal. de Andus  Group, heeft ondubbelzinnig aangekondigd dat zij geen asbest verwerking zal gaan uitvoeren in haar fabriek. Het actie comité is uiteraard zeer verheugd over deze ontwikkeling, mede daar wij jaren juist op het MVO aspect hebben gehamerd. Met alleen afstel van de asbest verbranding zijn we er nog niet, wij zullen de ontwikkelingen rond Nedstaal nauwgezet blijven volgen en hen ook wijzen op de verantwoordelijkheden die zij hebben aangaande de stofemissies, de stankoverlast en de verweerde asbest daken. Echter de eerst stap naar een schoner en verantwoordelijker Nedstaal is genomen.

Wij willen alle mensen die ons de afgelopen twee jaar hebben gesteund hartelijk bedanken, in het bijzonder Johan Vollenbroek, B&W (met name Bert Blase) en de raad van Alblasserdam, daarnaast is ook Ruud Lammers van Onafhankelijk Papendrecht onvermoeibaar in actie geweest en uiteraard de diverse media die veel aandacht hebben gegeven aan de Nedstaal en asbest problematiek.

 

Uit een Blog Arno Janssen

“…Of de aandacht van het actiecomité en Ruud nu wel of niet geholpen heeft zullen we nooit achterhalen. Het huidige scenario van faillissement en doorstart was namelijk door niemand voorspeld. En voor al diegenen die achteraf toch een poging willen wagen te komen tot een logische verklaring zeg ik: succes ermee, maar het hoeft niet. Dus laat maar…”

 

Onze reactie:

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het faillissement. Wij hebben wel ruim voordat het faillissement uitgesproken werd voorspeld dat op een gegeven moment het doek zou vallen voor Nedstaal. Alleen wanneer dat zou gaan gebeuren was de vraag. Maar wij zagen wel bij de dossierstudie dat Nedstaal al langere tijd niet meer investeerde in zijn bedrijfsmiddelen, daar waar dat wettelijk wel nodig was.

Wat wij hebben bevorderd is op zijn minst vertraging bij de voorgenomen proefneming met de verwerking van asbesthoudend schroot. En precies daarom was het ons te doen. Er was ons alles aan gelegen de asbestverwerking niet bij Nedstaal te doen laten plaatsvinden.