Huis van de Democratie

Oplegnotitie Huis van de Democratie

Commissie ABZ van 29-09-2014

 

Bij brief van 04 juli 2014 heeft de fractie van OP een inleidende beschouwing gegeven met betrekking tot het Huis van de Democratie. Een aantal plannen is op dit moment in ontwikkeling:

 

Ruimtelijk: de vernieuwbouw van het gemeentehuis; de Markt en omgeving (het centrumgebied); plannen herbouw van der Kevie locatie.

Samenleving: ontwikkelingen in de samenleving; nieuwe democratische impulsen voor het lokaal openbaar bestuur; betere contactmogelijkheden met de inwoners; professionelere uitrusting van de Raad; bevordering dualisme; burgerinitiatieven.

 

Wij willen het contact met de inwoners versterken. Hen beter dan tot nu toe gebruikelijk bij het openbaar bestuur betrekken. Daarvoor is een permanente aanwezigheid van de Raad in het gemeentehuis een voorwaarde. Een of meerdere fractiekamers in het gemeentehuis. De Raad zichtbaarder maken.

 

Het Marktplein: wat ons betreft groeit de Markt uit tot het sociale, mediale, culturele en politieke hart van de gemeente. Muzikale oefenruimtes en Jeugdcentrum Interval in een te verbouwen Overtoom garage, een filmhuis (samenwerking bv. met Landvast), de bibliotheek op de nieuw te bouwen v.d. Kevielocatie, RTV Papendrecht ook aan de Markt vestigen. Door relatief kleine aanpassingen bestaande ongebruikte ruimten beter gebruiken en synergie tussen instellingen bewerkstelligen zodat de Markt aantrekkelijker wordt om te verblijven, deel te nemen aan activiteiten e.d.. Fietsenstalling onder de grond in de parkeergarage.

 

Verbeeldingskracht gebruiken en inzetten. Een meer integrale aanpak, waarbij een aantal noden (Jeugd, Excelsior, RTV Papendrecht, Bibliotheek) een (nieuw of ander) perspectief krijgen.

 

Over de grotere kaders met elkaar in gesprek gaan.

Lange(re) termijn: Papendrecht en het gemeentehart (het centrum) aantrekkelijker maken en houden door meer levendigheid te introduceren zodanig dat er van bloei sprake zou kunnen zijn.

Korte(re) termijn: komen tot een gedragen plan waarbij zaken die hierboven zijn genoemd op een goede manier worden geïntegreerd. Het centrum een inhoudelijke kwaliteitsimpuls geven.

Huis van de Democratie
Een aanzet tot gedachtewisseling
2014-07-04 brief OP inzake het Huis van
Adobe Acrobat document 188.8 KB