Politiek verbijsterd over ict-fraude Drechtsteden

politiek verbijsterd over ict-fraude
Artikel uit AD De Dordtenaar (voorpagina)

Vragen OP ten behoeve van de Raadsvergadering op 2 april

 

Papendrecht, 1 april 2014

 

L.S.,

 

Vanmiddag heeft de gemeenteraad een brief ontvangen van de burgemeester waaruit is af te leiden dat er waar mogelijk stukken ter inzage gelegd zullen worden.

 

Om 18:00 uur was ik op het gemeentehuis aanwezig en heb geconstateerd dat daar geen stukken lagen. Uit navraag bleek dat die stukken er niet waren. Deze bevinden zich "in de regio". Daar ik mag aannemen dat het dossier digitaal is opgeslagen vertrouw ik erop dat in ieder geval de niet vertrouwelijke stukken morgenochtend voor 10:00 uur zich alsnog in de mailbox van de raadsleden zal bevinden.

 

Mocht ook het digitale dossier niet ter beschikking worden gesteld, voorafgaande aan de Raadvergadering, dan geef ik onderstaand, ter bevordering van een goed verloop van de vergadering en ter voorkoming dat de desbetreffende personen een antwoord schuldig moeten blijven omdat ze op die vraag niet voorbereid waren, een overzicht van vragen die mijns inziens in ieder geval morgen beantwoord moeten worden.

 

1. De eerste en tweede klokkenluidersbrief; van welke datum zijn deze brieven?

2. Op welke wijze is de kwestie aan het licht gebracht en wanneer?

3. Op welke datum is opdracht gegeven aan het bedrijfsrecherchebureau?

4. Welke kosten zijn gemoeid met het onderzoek en voor wiens rekening komen de kosten?

5. Wanneer heeft het onderzoek door het bedrijfsrecherchebureau plaatsgevonden (van wanneer tot wanneer) en van welke datum dateert het rapport?

6. Wat waren de conclusies van het rapport?

7. Om welke bedragen gaat het?

8. Wanneer is aangifte gedaan bij de politie?

9. Wie (welke personen) van de Drechtsteden en de aangesloten gemeenten is van deze fraudekwestie op de hoogte gesteld, hoe en op welke datum/ data?

10. In de media is te lezen dat een zegsman van de Drechtsteden heeft aangegeven dat er geen schade voor de gemeenten te verwachten is?

Graag zie ik zwart op wit een verklaring dat de gemeente Papendrecht door deze fraude kwestie op geen enkele wijze financieel benadeeld wordt, nu niet en ook niet in de toekomst.

11. Uit de tweede klokkenluidersbrief, gedateerd 9 maart 2014, volgt dat ook thans nog sprake is van misstanden binnen SCD: welke concrete maatregelen heeft het Drechtstedenbestuur inmiddels ondernomen om dit proces te keren?

 

De antwoorden op de bovenstaande vragen, in het bijzonder de vragen 1 t/m 9, zullen vanzelfsprekend met bewijsstukken moeten worden onderbouwd.

 

Ik vertrouw op uw medewerking in deze.

 

Met vriendelijke groet,

Ruud Lammers, fractievoorzitter OP