OP verzoekt om ingelaste vergadering Gemeenteraad

klokkenluidersbrief ICT

"Klokkenluidersbrief ICT dienst Drechtsteden bewust achtergehouden"

Klokkenluiders van het ICT centrum van de Drechtsteden, Service Centrum Drechtsteden (SCD) hebben, naar nu is gebleken, voor de tweede maal de noodklok geluid. Er is sprake van verdenking van ernstige fraude bij het SCD. Als bijlage leest u hieronder de tweede klokkenluidersbrief.

De klokkenluiders melden serieuze vermoedens van grootschalige fraude met belastinggelden door een extern architect, wat zou worden toegedekt door het SCD. Het SCD valt onder de verantwoordelijkheid van portefeuillehouder R. Korteland (VVD Papendrecht ). OP eist onmiddellijke opheldering van hem.

 

In het najaar van 2013 heeft Ruud Lammers als enige Papendrechtse fractie tegen toekenning van een ICT krediet van 19 miljoen euro gestemd aangezien het hier de zoveelste dreiging van miljoenenoverschrijding van de begroting betrof.

Het voorstel werd aangenomen en nu blijkt dat anonieme medewerkers binnen de SCD al eerder in een brief vermoedens van ernstige onregelmatigheden aan de kaak hebben gesteld, zonder dat leden van de Drechtraad daarvan op de hoogte zijn gesteld. Naar nu blijkt is een tweede brief - gedateerd 9 maart jongstleden - pas op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen - 19 maart - via de griffie aan de gemeenteraad van Dordrecht aangeboden.

OP vermoedt dat de brief bewust is achtergehouden om te voorkomen dat de Drechtraad – al jaren fel bekritiseerd door Lammers – kort voor de verkiezingen extra imagoverlies zou lijden. OP wil onder andere antwoord op de volgende vragen:

 

1. waarom is de Drechtraad niet geïnformeerd over de twee klokkenluidersbrieven en 2. waarom is die tweede brief pas op de dag van de verkiezingen door de gemeente Dordrecht en binnen de raad van Dordrecht (en niet onder de gehele Drechtraad) verspreid?

OP eist per direct opheldering van het College van B&W en van portefeuillehouder Richard Korteland namens het Drechtsteden bestuur en dringt er bij de Drechtraad op aan onmiddellijk een onafhankelijk onderzoek naar deze kwestie in te stellen.

Brief Klokluiders SCD.pdf
Adobe Acrobat document 76.3 KB
artikel AD inz. ICT fraude
artikel ICT fraude AD 31-03-2014
12. Raadsbeantwoordingsbrief 1225588 bea
Adobe Acrobat document 5.2 MB