PAB heeft boter op zijn hoofd

De lokale partij PAB is (mede) verantwoordelijk voor het democratisch tekort bij de Drechtsteden, de onnodige miljoenen investeringen in ICT en de verspilling bij Noordoevers, maar huilt nu krokodillentranen…

Het PAB heeft een brief geschreven: Het PAB maakt zich zorgen over waar het met de Drechtsteden naartoe gaat!

 

“Maar het PAB is zelf mede verantwoordelijk voor deze gang van zaken”, aldus Ruud Lammers.

Het PAB stelt dat de Drechtsteden meer zijn gaan kosten. De efficiencydoelstelling is niet gehaald. Dat heeft Ruud Lammers eerder al aangekaart.

 

Men wil een eind maken aan de onduidelijkheid wat de efficiency heeft opgeleverd? Vragen naar de bekende weg. “Want dat kan niet, omdat er nooit een nul-meting aan het begin van de samenwerking heeft plaatsgevonden”, aldus Lammers.

Dit werd op navraag door Ruud Lammers in de commissie door de algemeen directeur van de Drechtsteden bevestigend geantwoord.

 

De investeringen in ICT van 19 miljoen euro

Ruud Lammers heeft direct toen dit zich aankondigde gesteld dat dit geen goed idee was. Ook al omdat de gemeenteraden niet van tevoren waren geïnformeerd. De Drechtsteden wilden dit via de salamitactiek snel invoeren. De Drechtraad-leden gingen toen heel amateuristisch een soort van werkgroepje vormen om deze investering uiteindelijk toch goed te kunnen keuren! Het PAB vaardigde ook een fractielid voor dit werkgroepje af. Kritisch was het natuurlijk niet. En uit het oogpunt van democratische controle was het een regelrecht lachertje.

 

“De controleur (Drechtraad) van beleid die zijn eigen advies opstelt (door Drechtraadleden die samen het werkgroepje vormden) en dan concludeert dat het in orde is! Natuurlijk vond de Drechtraad dat die ICT investering nodig was, maar uit oogpunt van democratische controle was het een aanfluiting!”, aldus Lammers.

 

Het PAB roert nu ineens de trom. Verkiezingstijd. Maar … toen besluitvorming aan de orde was stemde het PAB gewoon mee met de rest van de Drechtraad! De enige uit Papendrecht die wakker was en tegenstemde was Ruud Lammers.

 

Ook bij Noordoevers was dat het geval. Dit speelde in maart 2012. Het PAB, en alle overige politieke partijen in de gemeenteraad van Papendrecht, hebben er gewoon mee ingestemd om 1,2 miljoen Papendrechts belastinggeld in een mislukt woningbouwproject in Hendrik-Ido-Ambacht te steken. Alleen Ruud Lammers stemde tegen.

 

Ruud Lammers heeft er veel eerder en veel vaker al op aangedrongen dat de brief van minister Plasterk (van februari 2013) zou worden besproken en behandeld in de Drechtraad. Kijk hier maar:

http://www.ruudlammers.org/Home/fracties-lijst-lammers-papendrecht-wek-dordrecht-nodigen-minister-plasterk-uit-naar-de-drechtsteden/

 

Het PAB stelt op pagina 7 van zijn brief: “Het DSB (= het Drechtsteden- ofwel regiobestuur) moet wat het PAB betreft echter meer oog hebben voor de belangen van de deelnemende gemeenten in plaats van voor de eigen positie.”

 

Het PAB vergeet kennelijk te vermelden dat hun eigen man, wethouder Nieuwstraten, in het Drechtstedenbestuur zitting heeft! Het PAB huilt nu krokodillentranen, daar waar het vier jaar lang in het centrum van de macht heeft geopereerd.

 

“Het PAB zit via een eigen wethouder zelf in het Drechtstedenbestuur en luidt nu ineens, na vier jaar en vlak voor de verkiezingen, de noodklok!” Wel heel erg doorzichtig”, aldus Lammers.

 

En verder schrijft het PAB in zijn brief: “Over de agendavorming kunnen we kort zijn en verwijzen naar wat daarover hiervoor is gezegd. Er zijn weliswaar diverse pogingen ondernomen om een en ander te stroomlijnen, maar desondanks worden er nog steeds beginnersfouten gemaakt, getuige ook de Drechtraad van juni 2013. Van een professionele uitvoeringsorganisatie mag zeker meer worden verwacht.”

 

Waarom zegt het PAB niet gewoon dat een van zijn eigen fractieleden in de agendacommissie zit? Het PAB is zelf mede verantwoordelijk voor de gang van zaken in de agendacommissie. “Je kunt nu niet ineens doen alsof je neus bloedt”, aldus Lammers.

 

En tot slot: Het PAB onderschrijft nu plotseling wat Ruud Lammers al tijden beweert namelijk: "(...) De leden zijn als vertegenwoordiger van hun gemeente, en niet als vertegenwoordiger van een politieke fractie, lid van de Drechtraad. De Wet gemeenschappelijke regelingen is gebaseerd op het principe van verlengd lokaal bestuur. Rechtstreekse verkiezing van de leden van de Drechtraad is in strijd met dit principe. De leden van de Drechtraad stemmen ook als vertegenwoordiger van hun gemeente en niet als leden van een politieke partij."

 

Ruud Lammers brengt dit al jaren naar voren. Het PAB gaf eerder nooit thuis. Nu de verkiezingen naderen, op 19 maart, gaat het PAB kennelijk ineens hiermee goede sier maken?

 

Het PAB is (mede) verantwoordelijk voor het democratisch tekort bij de Drechtsteden, de onnodige miljoenen investeringen in ICT en de verspilling bij Noordoevers, maar huilt nu krokodillentranen…