Welkom op de website van Onafhankelijk Papendrecht

Verkeer op de brug van de N3 over de Merwede zorgt voor veel overlast bij bewoners

Lees hier meer>>


Succes Onafhankelijk Papendrecht in de Drechtraad: motie herziening 332 opgelegde boetes in het kader van boetebeleid fraudewet aangenomen.

Weg met de toeristenbelasting!


Foto: Pieter van den Berg
Foto: Pieter van den Berg

Het College van B&W van de gemeente Papendrecht is van plan de uitbreiding van het bedrijf De Rivierendriesprong via een achterdeur te legaliseren. Lees verder >>

Papendrecht is windmolenvrij dankzij de inzet van Onafhankelijk Papendrecht. Meer informatie en achtergronden leest u hier.

De niet aflatende inzet van het Comité Asbest Nedstaal Nee! en Onafhankelijk Papendrecht heeft uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen. Wij zijn hierover zeer verheugd! Lees hier verder>>foto fractie
De fractie van Onafhankelijk Papendrecht
ons motto

 

Wij zijn een lokale politieke partij die geen financiering krijgt van het Rijk. Landelijke politieke partijen krijgen wel financiering en ondersteuning. Dat is oneerlijk, maar zo is het nu eenmaal.

ndien u positief bent en ons werk wilt steunen met een donatie dan zijn wij u daarvoor zeer erkentelijk. Wilt u een donatie overwegen? Klik hier direct door voor onze bancaire gegevens.

 

 

Donaties om ons werk mogelijk te maken zijn van harte welkom

IBAN: NL77 TRIO 0212 3802 49

T.n.v. Onafhankelijk Papendrecht te Papendrecht

 

 

Word Lid van Onafhankelijk Papendrecht.

Dank voor uw steun! 

De partij

Onafhankelijk Papendrecht (OP), nieuwkomer in de Raad, boekte een enorme winst en haalde bij deze verkiezingen als tweede partij de meeste nieuwe stemmen. Een ongelofelijke prestatie in het huidige krachtenveld, aangezien de landelijke media op televisie bijna geen aandacht aan lokale onafhankelijke partijen, zoals OP, hebben besteed. OP heeft deze overwinning op eigen kracht gerealiseerd en is de kiezers enorm dankbaar voor hun steun.

Hartelijk dank voor uw steun!

Onafhankelijk Papendrecht heeft bij de verkiezingen voor de gemeenteraad één zetel (bijna twee) weten te bemachtigen. Dit betekent dat een groot aantal Papendrechters ons heeft gesteund, waarvoor dank!

Ruud Lammers zal als lijsttrekker de zetel gaan innemen in de gemeenteraad, uiteraard met de nodige ondersteuning van de achterban. Onafhankelijk Papendrecht zal de komende jaren, als een luis in de pels, de andere politieke partijen en B&W op hun verantwoordelijkheden wijzen. Daar waar mogelijk zullen wij andere partijen proberen te overtuigen van onze standpunten.

Waarom lokale politiek?

De lokale politiek gaat over uw directe leefomgeving.  Juist voor die zaken waar u iedere dag mee te maken heeft, zijn de beslissingen die worden genomen op het gemeentehuis bepalend. Veel mensen stemmen uit gewoonte op de partij die ze landelijk ook steunen. Wellicht begrijpelijk, maar misschien niet altijd verstandig. Onafhankelijk Papendrecht gaat echt voor de plaatselijke belangen ( dus voor ú ) en hoeft zich niet te conformeren aan regionale of landelijke partijbonzen!

 

Voelt u zich verbonden met de standpunten van Onafhankelijk Papendrecht en wilt u meepraten en meebeslissen? Meld u dan aan als vrijwilliger en maak het verschil.


gemeentelogo

 

 

U kunt hier naar informatie zoeken over de gemeente Papendrecht